top of page
Disability Confident.png

As a Disability Confident Committed Employer we have committed to:

 • ensure our recruitment process is inclusive and accessible

 • communicating and promoting vacancies

 • offering an interview to disabled people who meet the minimum criteria for the job

 • anticipating and providing reasonable adjustments as required

 • supporting any existing employee who acquires a disability or long term

 • health condition, enabling them to stay in work

 • at least one activity that will make a difference for disabled people

CYM
dc_badge1_cy black.png

Fel Cyflogwr Ymroddedig i Hyderus o ran Anabledd rydym wedi ymrwymo i:

 • sicrhau bod ein proses recriwtio yn gynhwysol ac yn hygyrch

 • cyfathrebu a hyrwyddo swyddi gwag

 • cynnig cyfweliad i bobl anabl sy'n cwrdd â'r meini prawf gofynnol ar gyfer y swydd

 • rhagweld a darparu addasiadau rhesymol yn ôl y gofyn

 • cefnogi unrhyw weithiwr presennol sy'n cael anabledd neu gyflwr iechyd tymor hir, i’w galluogi i aros mewn gwaith

 • o leiaf un gweithgaredd a fydd yn gwneud gwahaniaeth i bobl anabl

bottom of page