top of page
Abby profile photo_edited.jpg

Abby Charles

​Rheolwr Ariannol a Gweinyddol /

Financial & Administrative Manager

abby.charles@tycerdd.org  

 

Abby yw Pennaeth Cyllid a Gweinyddiaeth Tŷ Cerdd ac mae’n goruchwylio agweddau ariannol a gweinyddol ein gwaith o ddydd i ddydd. Mae ganddi brofiad helaeth mewn rheolaeth weinyddol gyda gyrfa sydd wedi cynnwys gweithio yn y Gwasanaeth Sifil, y GIG, cymdeithasau tai a nifer o gwmnïau masnachol.

 

Mae Abby wedi gweithio yn y trydydd sector ers 2011 mewn amrywiaeth o feysydd gan gynnwys addysg, yr amgylchedd a datblygu cerddoriaeth gymunedol. Y tu allan i’r gwaith, a phan nad yw’n teithio yn ei fan gwersylla neu’n chwarae’r ffliwt bas, mae Abby yn brysur yn astudio ar gyfer cymhwyster cyfrifeg.

 

English

Abby is Tŷ Cerdd’s Head of Finance and Administration and oversees the day to day financial and administrative aspects of our work. She has extensive experience in administrative management with a career that has included working in the Civil Service, NHS, housing associations and a number of commercial companies.

 

Abby has worked in the third sector since 2011 in a variety of areas including education, environment and community music development. Outside of work, and when not travelling in her campervan or playing the bass flute, Abby is busy studying for an accountancy qualification.

▶ Staff

bottom of page