top of page

Laila Khan

Cynorthwyydd Gweinyddol /

Administrative Assistant

laila.khan@tycerdd.org          

 

Mae Laila yn Gynorthwyydd Gweinyddol i Dŷ Cerdd, yn cefnogi gwaith y Rheolwr Ariannol a Gweinyddol. Ers graddio o Brifysgol Caerwysg, mae wedi cael profiad gweinyddol helaeth ac wedi gweithio fel gweinyddwr prifysgol ers sawl blwyddyn, yn fwyaf diweddar yn Ysgol Cerddoriaeth Prifysgol Caerdydd. Mae angerdd Laila am gerddoriaeth yn deillio o chwarae’r sacsoffon o oedran ifanc, ac mae’n parhau i fwynhau gwrando ar gerddoriaeth a mynd i gyngherddau yn ei hamser hamdden. Y tu allan i’w gwaith i Dŷ Cerdd, mae’n gwirfoddoli mewn cartref cŵn lleol ac wrth ei bodd yn mynd am dro gyda’i milgi, Mattie.

Laila Khan 01_edited_edited.jpg
English

Laila is an Administrative Assistant for Tŷ Cerdd, supporting the work of the Financial and Administrative Manager. Since graduating from the University of Exeter, she has gained extensive administrative experience and has worked as a university administrator for several years, most recently at Cardiff University’s School of Music. Laila’s passion for music stems from playing the saxophone from a young age, and she continues to enjoy listening to music and going to concerts in her spare time. Outside of her work for Tŷ Cerdd, she volunteers at a local dogs home and loves going for walks with her greyhound, Mattie.

▶ Staff

bottom of page