top of page
TyC composer photo strip_edited.png

Detholiad Tlws y Cyfansoddwr

Mae’n bleser gennym gyhoeddi’r crewyr cerddoriaeth a fydd yn cymryd rhan yn Tlws y Cyfansoddwr, mewn cydweithrediad â’r Eisteddfod Genedlaethol a’r Cymdeithas Cerddoriaeth Cymru.

 

Bydd Lowri Mair Jones, Nathan James Dearden a Tomos Williams yn gweithio gyda’r cyfansoddwr mentora John Rea a phedwarawd o gerddorion o Sinfonia Cymru dros 7 mis i greu gweithiau newydd sbon ar gyfer ensemble siambr, gan ddefnyddio delweddau o Rondda Cynon Taf fel ysbrydoliaeth ar gyfer eu cyfansoddiadau. Bydd gweithiau’r artistiaid sy’n cymryd rhan yn cael eu perfformio’n fyw yn yr Eisteddfod ddydd Sadwrn 10 Awst, a bydd un o’r tri chyfansoddwr yn ennill y Tlws.

 

Iteriad newydd o Dlws y Cerddor ydy Tlws y Cyfansoddwr. Denodd yr alwad i artistiaid lawer iawn o geisiadau, ac mae'r cyfeiriad newydd yn sicrhau etifeddiaeth ffrwythlon. Bydd y cyfansoddwyr yn cael y cyfle i’w gweithiau newydd gael eu cyhoeddi gan Gyhoeddiadau Tŷ Cerdd, ac mae’r partneriaid yn anelu at gyflwyno llwybr tebyg yn 2025.

Composers selected for Tlws y Cyfansoddwr

We are delighted to announce the music-creators who will participating in Tlws y Cyfansoddwr, in association with the National Eisteddfod and the Welsh Music Guild.

Lowri Mair Jones, Nathan James Dearden and
Tomos Williams will work with mentor composer John Rea and a quartet of musicians from Sinfonia Cymru over seven months to create brand new works for chamber ensemble, using images of Rhondda Cynnon Taf as a catalyst for their new compositions. The participating artists’ works will be performed live at the Eisteddfod on Saturday 10 August, and one of the three composers will be awarded the Tlws.

Tlws y Cyfansoddwr is a re-boot of Tlws y Cerddor. The call to artists attracted a great many applications, and the new direction is promising a fruitful legacy. The composers will have the opportunity for their new works to be published on Ty Cerdd Publications, and the partners aim to deliver a similar pathway in 2025.

Tlws y Cyfansoddwr logos.png
bottom of page