top of page

We are very pleased to announce that the following music-creators have been selected for participation in Pathway to the Orchestra:

Tom Elstob

Heledd C Evans

Sam Jones

Małgola Gulczynska

Gwen Sion

Over a series of 1-to-1 mentoring sessions with composer Lynne Plowman – plus supplementary resources and sessions from Tŷ Cerdd and project partners BBC National Orchestra of Wales – they will receive bespoke training and skill-development in writing for orchestral instruments clarinetviolincello and piano. Workshops will take place from early October 2023, and alongside the 1-to-1 mentoring sessions, the project will include group visits to BBC NOW performances and workshops with a chamber ensemble of BBC NOW performers, alongside sessions with BBC NOW and Tŷ Cerdd staff.

 

SCHEDULE

 • 5 October – half-day kick-off in Cardiff (with Lynne Plowman and chamber ensemble drawn from BBC NOW)

 • 19 October: concert #1 (evening, Cardiff) & pre-concert session

 • 7 December: zoom session, afternoon

 • 8 December: concert #2 (evening, Cardiff)

 • January/February (date tbc) – half-day session

 • 9 March: concert #3 (evening, Cardiff) & pre-concert session

 • 9 May: concert #4 (evening, Cardiff) & pre-concert session

 • May/June (date tbc) – final workshop day 

 Penguin Pebbling

Composers Studio

BŴM!

CoDI 2023/24

 

Mae’n bleser gennym gyhoeddi bod y crewyr cerdd ganlynol wedi’u dewis i gymryd rhan yn Llwybr i'r Gerddorfa:

Tom Elstob

Heledd C Evans

Sam Jones

Małgola Gulczynska

Gwen Sion

Drwy gyfres o sesiynau mentora un-i-un gyda’r gyfansoddwraig Lynne Plowman – ynghyd ag adnoddau a sesiynau atodol gan Tŷ Cerdd a phartneriaid y prosiect Cerddorfa Genedlaethol Gymreig y BBC – bydd pum crëwr cerddoriaeth yn cael hyfforddiant pwrpasol a sesiynau i ddatblygu sgiliau cyfansoddi ar gyfer offerynnau cerddorfaol (clarinét, feiolin, soddgrwth a phiano). Cynhelir gweithdai o ddechrau mis Hydref 2023, ac ynghyd â’r sesiynau mentora un-i-un, bydd y prosiect yn cynnwys ymweliadau grŵp â pherfformiadau BBC NOW a gweithdai gydag ensemble siambr o berfformwyr BBC NOW, yn ogystal â sesiynau gyda staff BBC NOW a Tŷ Cerdd.

 

AMSERLEN

 • 5 Hydref – hanner diwrnod i ddechrau pethau yng Nghaerdydd (gyda Lynne Plowman ac ensemble siambr wedi’u tynnu o BBC NOW)

 • 19 Hydref: cyngerdd #1 (gyda’r nos, Caerdydd) a sesiwn cyn y cyngerdd

 • 7 Rhagfyr: sesiwn ar zoom, prynhawn

 • 8 Rhagfyr: cyngerdd #2 (gyda’r nos, Caerdydd)

 • Ionawr/Chwefror (dyddiad i'w gadarnau): sesiwn hanner diwrnod

 • 9 Mawrth: cyngerdd #3 (gyda’r nos, Caerdydd) a sesiwn cyn y cyngerdd

 • 9 Mai: cyngerdd #4 (gyda’r nos, Caerdydd) a sesiwn cyn y cyngerdd

 • Mai/Fehefin (dyddiad i'w gadarnau): diwrnod gweithdy olaf

 Peblo Pengwin

Stiwdio Cyfansoddwyr

BŴM!

CoDI 2023/24

CYM
Pathway to the Orchestra logo strip_edited.png
bottom of page