top of page

Roedd Peblo Pengwin yn llwybr sy’n arbennig ar gyfer pobl niwrowahanol sy’n creu cerddoriaeth o unrhyw genre.

Partneriaeth oedd e ag Aubergine Café, a dan arweiniad y ddeuawd sain Ardal Bicnic (Heledd C Evans a Rosey Brown) a’r cynhyrchydd creadigol Jake Griffiths.

Derbyniodd y chwe chrëwr cerddoriaeth gyrfa gynnar dethol isod £500 yr un am eu cyfranogiad. Dros gyfres o weithdai, buont yn archwilio technegau a dulliau, gan arwain at ddigwyddiad rhannu/recordiad terfynol.

Amserlen

  • 1100-1800, dydd Sadwrn 23 Medi – gweithdy #1

  • 1100-1800, dydd Sadwrn 7 Hydref – gweithdy #2

  • 1100-1800, dydd Sadwrn 21 Hydref – gweithdy #3

  • 1100-1800, dydd Sadwrn 4 Tachwedd – gweithdy #4

  • 1800-1900, dydd Sadwrn 24 Chwefror – perfformiad rhannu (SHIFT, Caerdydd)

 Perfformiad Peblo Pengwin

 BŴM!

 Stiwdio Cyfansoddwyr

CoDI 2023/24

▶ Galwad Peblo Pengwin

Eranan Thirumagan, Ffion Campbell-Davies, James Jones, Laura Phillips,  Neo Ukandu & Rhiannon Takel 

Penguin Pebbling logo strip.png
bottom of page