top of page

Unbroken Threads
TCR039 

(released 9 August 2022 / dyddiad rhyddhau 9 Awst 2022)

Unbroken Threads features works by five British composers, performed by violinist Mary Hofman and pianist Richard Ormrod.
 

The three newest works – by Welsh composers Rhian Samuel, Hilary Tann and Sarah Lianne Lewis – were commissioned by Rhyl Music Club for the Beethoven-250 anniversary, to respond directly to Beethoven’s sonatas for violin and piano.
 

Rhian Samuel’s compelling three-movement Sonata for Violin and Piano focuses on the relationship between contrasting themes; in Until the thread breaks, Sarah Lianne Lewis examines themes of attachment and explores the edges of the audience’s own hearing; while Hilary Tann’s First Light is a meditation on the first movement of Beethoven’s last violin sonata, Op. 96.

These new works are brought together with the mesmeric Dreamtides by Welsh composer Steph Power, and Eleanor Alberga’s tour de force The Wild Blue Yonder, to complete an enthralling collection.

Unbroken Threads tile.jpg

Mae Unbroken Threads yn cynnwys gweithiau gan bum cyfansoddwraig o Brydain, wedi’u perfformio gan y feiolinydd Mary Hofman a’r pianydd Richard Ormrod.
 

Comisiynwyd y tri gwaith mwyaf newydd – gan y cyfansoddwyr Cymreig Rhian Samuel, Hilary Tann a Sarah Lianne Lewis – gan Glwb Cerddoriaeth y Rhyl ar gyfer dathliad Beethoven-250, i ymateb yn uniongyrchol i sonatâu ar gyfer feiolin a phiano Beethoven.
 

Mae Sonata ar gyfer Feiolin a Phiano tri symudiad gafaelgar Rhian Samuel yn canolbwyntio ar y berthynas rhwng themâu gwrthgyferbyniol; yn Until the thread breaks, mae Sarah Lianne Lewis yn archwilio themâu ymgysylltiad ac yn archwilio ymylon clyw’r gynulleidfa; tra bod First Light gan Hilary Tann yn fyfyrdod ar symudiad cyntaf sonata feiolin olaf Beethoven, Op. 96.

Daw’r gweithiau newydd ynghyd gyda Dreamtides mesmeraidd gan y gyfansoddwraig o Gymru Steph Power, a gwaith medrus Eleanor Alberga The Wild Blue Yonder, i gwblhau casgliad cyfareddol.

Hoffman & Ormrod 02 (1).jpg

Mary Hofman, ffidil/violin; Richard Ormrod, piano
ffoto/photo: Matthew Thistlewood

Track list
 

HILARY TANN (1947)                                                 

1. Fist Light: A Meditiation on Beethoven Op. 96, first movement [14:46]

RHIAN SAMUEL (1944)
Sonata for violin and piano
2.  I.  [07:20]
3.  II. [04:41]
4.  III. [04:51]

 

SARAH LIANNE LEWIS (1988)
5. Until the thread breaks [13:15]

ELEANOR ALBERGA (1949)
6. The Wild Blue Yonder [13:23]

STEPH POWER (1966)

7. Dreamtides [10:13]

 


Total running time: 01:08:33

bottom of page