top of page

Hilary Tann 1947-2023

O’i phlentyndod yng nghymoedd glofaol De Cymrudatblygodd Hilary Tann ei chariad at natur sydd wedi ysbrydoli ei holl waith, boed ar gyfer perfformiad yn yr Unol Daliaethau (Adirondack Light ar gyfer adroddwr a cherddorfa, ar gyfer Centennial of Adirondack State Park, 1992) neu ar gyfer ei chartref cyntaf yng Nghymru (agorawd dathliadol, With the Heather and Small Birds, comisiynwyd gan Ŵyl Caerdydd yn 1994). Mae ei diddordeb dwfn o draddodiadau cerddorol Siapan wedi ei harwain i astudio ffliwt bamboo hynafol Siapanieg (shakuhachi) o 1985 i 1991. Ymhlith y nifer o weithiau sydd yn adlewyrchu’r diddordeb arbennig yma ydi’r gwaith i gerddorfa mawr, From afar, a berfformiwyd gyntaf gan y Knoxville Symphony Orchestra.

 

Mae Hilary yn byw i’r de o Adirondacks yn nhalaith Efrog Newydd lle y mae’n Athro Cerddoriaeth John Howard Payne yn Union College yn Schenectady. Mae wedi graddio ym maes cyfansoddi ym Mhrifysgol Cymru Caerdydd a Phrifysgol Princeton. Mae ei chysylltiad â Chymru wedi parhau trwy nifer o comisiynau corawl, gan gynnwys Psalm 104 ar gyfer Côr Cymreig Gogledd America (1998) a Paradise ar gyfer Tenebrae (Gŵyl Gregynog, 2008). Mae dylanwad y tirwedd Cymreig hefyd yn amlwg mewn nifer o’i gweithiau siambr ac mewn dewisiadau testun gan y beirdd George Herbert, R. S. Thomas a Menna Elfyn. Ym mis Gorffennaf 2001, cafwyd y perfformiad cyntaf o The Grey Tide and the Green gan y Royal Liverpool Philharmonic Orchestra o dan arweiniad Owain Arwel Hughes, comisiwn ar gyfer Noson Olaf y Prom Cymreig. Dros y blynyddoedd diweddar mae Hilary wedi derbyn cyfres o gomisiynau concerto - Here, the Cliffs i ffidil; In the First, Spinning Place i sacsoffon alto; Anecdote i soddgrwth. Cafwyd y perfformiad cyntaf o Shakkei, darlun ar gyfer unawd obo a cherddorfa siambr, gan Virginia Shaw yn y Presteigne Festival, Awst 2007.

Hilary Tann Easter 2015.jpg
CYM

From her childhood in the coal-mining valleys of South Wales, Hilary Tann developed the love of nature which has inspired all her music, whether written for performance in the United States (Adirondack Light for narrator and orchestra, for the Centennial of Adirondack State Park, 1992) or for her first home in Wales (the celebratory overture, With the Heather and Small Birds, commissioned by the 1994 Cardiff Festival). A deep interest in the traditional music of Japan led to study of the ancient Japanese vertical bamboo flute (the shakuhachi) from 1985 to 1991. Among many works reflecting this special interest is the large orchestral work, From afar, premiered in 1996 by the Knoxville Symphony Orchestra. Hilary lives south of the Adirondacks in upstate New York where she is the John Howard Payne Professor of Music at Union College in Schenectady. She holds degrees in composition from the University of Wales at Cardiff and from Princeton University.

 

Her connection with Wales continues in various choral commissions, including Psalm 104 for the North American Welsh Choir (1998) and Paradise for Tenebrae (Gregynog Festival, 2008). The influence of the Welsh landscape is also evident in many chamber works and in text selections from Welsh poets George Herbert, R. S. Thomas and Menna Elfyn. In July 2001, The Royal Liverpool Philharmonic Orchestra conducted by Owain Arwel Hughes premiered The Grey Tide and the Green, commissioned for the Last Night of the Welsh Proms. Recent years have brought a series of concerto commissions – Here, the Cliffs for violin; In the First, Spinning Place for alto saxophone; Anecdote for cello. Shakkei, a diptych for oboe solo and chamber orchestra, was premiered by Virginia Shaw in the Presteigne Festival, August 2007, and has since been performed multiple times.

For enquiries regarding Hilary Tann's music, please contact her estate via toddamos@mac.com

▶ Composer of the Month: Hilary Tann

▶ Composer Database / Cronfa Cyfansoddwr

Only Breath digital square.jpg
Unbroken Threads tile.jpg
Trio Anima digital square.jpg
First Light.jpg
Hilary Tann.png
bottom of page