top of page

Cardiff Race Riots 1919
(album/albwm: Cwmwl Tystion II / Riot!)
TCR043
(released 6 October 2023 / dyddiad rhyddhau 6Hydref  2023)

The Cardiff Race Riots in 1919 were part of wider rioting set off by racial tensions across many port cities in Wales and in the United Kingdom more generally. In Tiger Bay, Cardiff, mobs of white men attacked men of Yemeni, Somali and Afro-Caribbean descent. There were racial attacks in neighbouring Newport and Barry too. In conceiving this movement, I knew I wanted there to be rapping; Soweto’s spoken word lyrics bring the riots to life and highlight the relevance of events a century ago to our 21st-century context. 
 

Roedd Terfysgoedd Hil Caerdydd ym 1919 yn rhan o derfysgoedd hiliol ehangach a welwyd mewn nifer o borthladdoedd ym Mhrydain. Yn Tiger Bay, Caerdydd, ymosododd grwpiau o ddynion gwyn ar ddynion o dras Caribïaidd, Yemenaidd a Somalïaidd. Gwelwyd ymosodiadau hiliol yng Nghasnewydd a’r Barri hefyd. Yn gerddorol, roeddwn i’n awyddus i’r darn hwn gynnwys elfen o rapio; roedd geiriau Soweto yn fodd i ddod â’r terfysg yn fyw ac i danlinellu perthnasedd y digwyddiadau ganrif yn ôl i’r cyfnod cyfoes.

Tomos Williams

  • Apple Music
  • Amazon Music
  • Spotify
  • Youtube
Cardiff Race Riots 1919 Spotify tile_edited.jpg

Cardiff Race Riots 1919 [04:42]

 

Recordiwyd a chymysgwyd gan / Recorded and mixed by Deri Roberts

Ôl-gynhyrchu gan / Mastered by Gethin Jones, Hafod Mastering

Cyfansoddwyd yr holl gerddoriaeth gan / All music composer by Tomos Williams

Geiriau 'Cardiff Race Riots 1919' gan / 'Cardiff Race Riots 1919' lyrics by Soweto Kinch

bottom of page