top of page

Cwmwl Tystion II / Riot!
TCR043
(released 13 October 2023 / dyddiad rhyddhau 13 Hydref  2023)

Cwmwl Tystion II / Riot! is the second iteration of trumpeter and composer Tomos Williams's Welsh jazz project dealing with Welsh culture and history. Focusing on specific riots in Welsh history, the Riot! Suite also draws attention to racial injustice in Welsh history and questions ideas of Welsh identity.

 

The hand-picked band consists of two giants of the UK jazz scene; Soweto Kinch (saxes, spoken word) and Orphy Robinson (vibes, effects), alongside young Welsh vocalist Eadyth Crawford, and two of Tomos's long-term collaborators, the rhythm section of Aidan Thorne (bass) and Mark O'Connor (drums).

 

The title Cwmwl Tystion, although Biblical in its source, is derived in this instance from a poem by the Welsh poet, pacifist and nationalist Waldo Williams (1904-1971) called 'Pa Beth yw Dyn?' (What is Man?), in which he confronts the existential issues of his time.

Cwmwl Tystion has now become the Welsh-language moniker for this on-going project.

  • Apple Music
  • Amazon Music
  • Spotify
  • Youtube
shop icon 1.png
Cwmwl Tyston II cover image II (002).jpeg

"It was a rare pleasure to listen to such challenging and provocative music... which is so relevant too, taking us into troubled history and questioning the accepted version of past events." Nation Cymru

Full_band_-_GOOD_FOR_CD.jpg

Cwmwl Tystion II / Riot! yw ail bennod prosiect jazz y trwmpedwr a'r cyfansoddwr Tomos Williams sy'n delio gyda digwyddiadau yn hanes a diwylliant Cymru. Mae'r bennod yma yn canolbwyntio ar derfysgoedd yn hanes Cymru, ond mae'r 'Riot! Suite' hefyd yn codi cwestiynau am hiliaeth a'n syniad o hunaniaeth fel Cymry.


Mae'r band yn cynnwys dau o gewri'r byd jazz Prydeinig: Soweto Kinch (saxes, rapio) ac Orphy Robinson (vibes, effeithiau electronig) yn ogystal â'r gantores ifanc Eadyth Crawford, a dau o gerddorion cyfarwydd y byd jazz Cymreig Aidan Thorne (bas) a Mark O'Connor (dryms).

Daw'r teitl 'Cwmwl Tystion' o'r Beibl yn wreiddiol, ond fe'i dyfynnir yn y fan hon o gerdd y bardd, yr heddychwr a'r cenedlaetholwr Waldo Williams (1904-1971), Pa Beth yw Dyn? ble mae'r bardd yn gofyn rhai o gwestiynau mawr ein bod.

Ffoto/photo: Tomos Williams

Track list / Rhestr traciau
 

1. Cadw tŷ mewn cwmwl tystion / Keeping house in a cloud of witnesses [11:42]


2. Merthyr Rising 1831 [15:59]


3. Tonypandy Riots 1910 [07:05]


4. Tredegar Riots 1911 [05:35]


5. Beth yw Byw? / What is Living? [10:50]


6. Cardiff Race Riots 1919 [04:42]


7. Mahmood Mattan 1952 [05:34]

Total: 01:01:29

Recordiwyd a chymysgwyd gan / Recorded and mixed by Deri Roberts

Ôl-gynhyrchu gan / Mastered by Gethin Jones, Hafod Mastering

Cyfansoddwyd yr holl gerddoriaeth gan / All music composer by Tomos Williams

Geiriau 'Cardiff Race Riots 1919' gan / 'Cardiff Race Riots 1919' lyrics by Soweto Kinch

bottom of page