top of page

2117 / Hedd Wyn
opera gan / an opera by
Stephen McNeff & Gruff Rhys


TCR037 
(release 5 August 2022 / dyddiad rhyddhau 5 Awst 2022)

This Welsh-language opera by composer Stephen McNeff and librettist Gruff Rhys (of Super Furry Animals) is set in 2117 – 200 years after the death, in the World War I trenches, of iconic Welsh bard Hedd Wyn.

2117 Hedd Wyn discpack cover low res (1).jpg

Mae’r opera Gymraeg hon gan y cyfansoddwr Stephen McNeff a’r libretydd Gruff Rhys (o’r Super Furry Animals) wedi’i gosod yn 2117 – 200 mlynedd ar ôl marwolaeth, yn ffosydd y Rhyfel Byd Cyntaf, y bardd Cymreig eiconig Hedd Wyn.

studio photo spread copy.jpg

Ffotos gan/photos by Ryan Eddleston

Stephen McNeff & Gruff Rhys 02.jpg

Gruff Rhys; Stephen McNeff
Ffoto gan/photo by Matthew Thistlewod

In the intervening years, a nuclear disaster at the Trawsfynydd power station has displaced communities; an intense dose of radiation has blurred the distinction between past, present and future, and the Welsh language faces extinction… 


The enthralling drama instils a dystopian future with Welsh mythology and Hedd Wyn’s own verse.

Yn y blynyddoedd a ddilynodd, mae trychineb niwclear yn Nhrawsfynydd wedi rhwygo cymunedau o’u gwreiddiau. Mae dogn dwys o ymbelydredd wedi drysu’r gwahaniaeth rhwng gorffennol, presennol a dyfodol ac mae’r Gymraeg yn wynebu difodiant...

 

Mae’r ddrama afaelgar yn cyfuno dyfodol dystopaidd gyda chwedlonaeth Cymru a barddoniaeth Hedd Wyn

ei hun.

Rhestr traciau / Track list

(CD 1) 
Prolog a Baled / Prologue and Ballad 

1. Yng nghysgod yr atomfa / In the shadow of the reactor [07:27] 

 

Rhan I / Act I 

2. Wel, dyma ni yn Yr Ysgwrn / Well, here we are in Yr Ysgwrn [08:08] 

3. Edrychwch mewn difri calon / Look with all seriousness [02:09] 

4. Rwan bydd y gân am gymydog Hedd / Now comes the song about Hedd’s neighbour [06:51] 

 

Rhan II / Act II

5. Yn y cyfnod hwn... / In this period… [03:22] 

6. Dewch, wirfoddolwyr! / Come, volunteers! [04:00] 

7. Corwynt coch! Corwynt coch! / Red hurricane! Red hurricane! [06:01] 

8. Heb loches o’r taranau / Without shelter from the thunder [01:14] 

9. Bu rhaid i Hedd guddio yn Yr Ysgwrn / Hedd had to hide in Yr Ysgwrn [02:26] 

 
(CD 2)
1. Clic a chlac a trac y trên / Click and clack goes the train and track [07:36] 

2. Trigais yng nghanol golud / I dwelled in the midst of riches [08:23] 

3. Bu ddeffro’r dylluan flodau / The flower-owl awoke [01:22] 

4. Corwynt coch arall, pawb! / Another red hurricane, everyone! [05:36] 

5. Dros y weiren bigog / Over the barbed wire [07:43] 

 

Rhan III / Act III

6. Er i helynt y gerrynt ei guro / Although the turbulence of the current thwarts him [03:27] 

7. Yno daeth rhyw chwerthin du / Then came dark laughter [08:11] 

8. Yn y bau loyw hon roedd teml ysblennydd / In this shining country was a splendid temple [07:44] 


Total 01:31:44 

Perfformwyr/performers: Llio Evans; Paul Carey Jones; Steffan Lloyd Owen; Meinir Wyn Roberts; Welsh National Youth Opera; Only Boys Aloud; Only Boys Aloud Academi; Jessica Robinson; Sioned Llewellyn; Aimee Daniel; Kieron-Connor Valentine; Richard Maldwyn; Stephen McNeff (arweinydd/conductor); Gruff Rhys (librettist)

Perfformwyr/performers: Llio Evans; Paul Carey Jones; Steffan Lloyd Owen; Meinir Wyn Roberts; Welsh National Youth Opera; Only Boys Aloud; Only Boys Aloud Academi; Stephen McNeff (arweinydd/conductor); Gruff Rhys (librettist)

bottom of page