top of page

amrwd
TCR042
(released 4 August 2023 / dyddiad rhyddhau 4 Awst 2023)

amrwd (the Welsh for raw) is the debut album from two artists who are simply at the top of their game on the Welsh folk scene.  

 

As founding members of the multi award-winning band CALAN, Angharad Jenkins and Patrick Rimes (also a founding member of Vrï) have spent fifteen years at the cutting edge of Welsh traditional music, constantly bending and beating it into unfamiliar shapes with their relentlessly innovative interpretations of old repertoire.

 

Through five studio albums and gruelling tours across three continents a deep musical rapport has grown, a shared instinctive musical language and a yearning to hear these ancient melodies as they are: raw and unfiltered.  

"amrwd encapsulates the sound of our strings, our voices, with foot percussion and keys. The presentation is raw, stripped-back, pure and simple.”

  • Apple Music
  • Amazon Music
  • Spotify
  • Youtube
shop icon 1.png
Amrwd square .jpeg

"[amrwd] perfectly captures the life essence of Welsh song... It’s a pure, uncluttered affair which allows the duo’s musicianship and vocals to shine.” Folk Radio

PA2.jpg

amrwd (sef raw yn Saesneg) yw albwm cyntaf dau artist sydd ar flaen y gad yn y sîn werin Gymraeg.

A hwythau ymhlith aelodau gwreiddiol y band arobryn CALAN, mae Angharad Jenkins a Patrick Rimes (sydd hefyd wedi sefydlu Vrï) wedi treulio pymtheg mlynedd ar flaen byd cerddoriaeth draddodiadol Cymru, yn gyson yn plygu a churo’r gerddoriaeth honno i siapiau anghyfarwydd gyda’u dehongliadau blaengar o’r hen repertoire.

Yn sgil pum albwm stiwdio a sawl taith hirfaith ar draws tri chyfandir, mae perthynas gerddorol ddofn wedi cael ei meithrin rhyngddynt, ynghyd â rhannu iaith gerddorol reddfol, a dyhead i glywed yr alawon hynafol hyn fel ag y maent: yn amrwd a heb eu hidlo.

“mae amrwd yn crynhoi sain ein llinynnau, ein lleisiau, ynghyd ag allweddellau ac offerynnau taro. Mae’r cyflwyniad yn gignoeth, wedi’i ddinoethi, yn bur ac yn syml.”

Patrick Rimes & Angharad Jenkins; Ffoto/photo: Laurentina Miksiene 

Track list / Rhestr traciau
 

1.      Brandy Cove [04:34]
 

2.      Rosehill [06:33]
 

3.      Nant Y Mynydd [02:04]
 

4.      Gyrru'r Ychen [02:20]
 

5.      Calon Lân [04:38]
 

6.      Du Fel y Glo (Du Fel y Glo, Pibddawns y Mwnci, Reel D'Issoudun) [03:52]
 

7.      Myfanwy [02:35]
 

8.      Tra Bo Dau [04:48]
 

9.      Tiwn Jo (Highland Cake, Beth yw'r Haf i Mi?) [04:18]
 

10.     The Seatons [03:20]
 

Pob trac wedi ei drefnu gan Angharad Jenkins a Patrick Rimes /
All tracks arranged by Angharad Jenkins and Patrick Rimes


Total running time: 39:06

Reviews / Adolygiadau

Cerddoriaeth / Music
1-3, 10, Angharad Jenkins; 5, John Hughes; 7, Joseph Parry; pob alaw arall, traddodiadol / all other tunes, traditional

 

Geiriau / Lyrics
2, Angharad Jenkins; 3, John Ceiriog Hughes; 5, Daniel James (Gwyrosydd); geirau arall, traddodiadol / all other lyrics, traditional 
pob trac wedi ei drefnu gan / all tracks arranged by Angharad Jenkins a/and Patrick Rimes
 

Manylion perfformwyr / Performer details
Angharad Jenkins ffidil / fiddle (pob trac heb law am / all tracks except 3-4, 8), llais / voice (traciau / tracks 2-5, 8)

 

Patrick Rimes ffidil / fiddle (pob trac heb law am / all tracks except 2, 5, 8, 10); fiola / viola (trac / track 5); piano (traciau / tracks 2, 3, 6, 8, 10); llais / voice (traciau / tracks 2, 4, 5); rhythmau traed / foot percussion (traciau / tracks 3, 6)
 

Recordiwyd yn / Recorded at Cobra Music Studios 11-12 Tachwedd / November 2021
Gwaith cynhyrchu gan / Produced by Angharad Jenkins, Patrick Rimes
Gwaith peiriannu a golygu gan / Engineered and edited by Jordan Day-Williams
Cymysgu ac ôl-gynhyrchu gan / Mixed and mastered by James Clarke

bottom of page