top of page

CoDI Sound

WEI 

Jerry Yue Zhuo

Mae pobl yn aml yn dweud bod y Rhyngrwyd yn ein galluogi i gyfathrebu waeth beth fo’r pellter, ei fod yn dod â ni’n agosach at ein gilydd, unrhyw le, unrhyw bryd. I mi, fodd bynnag, daw hyn yn aml â ‘chysylltiad ansefydlog’: llais sy’n cael ei ystumio, ac wyneb nad yw byth yn symud ar y sgrin. Yn sicr, ni allaf gofio sawl gwaith yn fy mywyd y mae sgwrs ar y Rhyngrwyd wedi mynd yn llawn ‘Wei? Wei? Wei?’ cyson.


Yn debyg i ‘helô,’ ‘wei’ yw’r ffordd Tsieineaidd o gyfarch pan fydd sgwrs ffôn yn cychwyn. Yn amlwg, mae hefyd yn air i’w weiddi pan fyddwch yn ysu am glywed y person ar y pen arall. Wrth ddefnyddio’r gair hwn fel y prif ddeunydd, mae’r darn hwn yn deyrnged i’r holl amseroedd rhwystredig hynny rydym wedi’u treulio yn ffonio dros y rhyngrwyd ac yn ceisio cael sgwrs fideo.

People often say the Internet enables us to communicate regardless of distance, that it brings us closer to each other, anywhere, anytime. For me, however, this often comes with an ‘unstable connection’: a voice that is distorted, and a face that never moves on the screen. I certainly cannot remember how many times in my life an Internet conversation has become a constant exchange of ‘Wei? Wei? Wei?’


Similar to ‘hello,’ ‘wei’ is the Chinese way of greeting when a phone conversation begins. Obviously, it is also the word to shout when you are desperate to hear the person from the other end. Using this word as the main material, this piece is a tribute to all those frustrating times we have spent on internet phoning and video chatting.

bottom of page