top of page

Summer's Day
TCR032

This release of piano music by Welsh composer Mervyn Roberts (1906-90) reveals previously unrecorded work, by an immensely private but equally brilliant composer, whose music is today seldom performed (and remained out-of-print until this release, which also heralds publications by Tŷ Cerdd).

 

Pianist Christopher Williams reveals the astonishing beauty, and often complexity, of Roberts’s music in a recording which must surely help bring the works a future place on the concert platform.

Mae'r datganiad yma o gerddoriaeth piano gan y cyfansoddwr Cymreig, Mervyn Roberts (1906-90) yn datgelu gwaith heb ei recordio o'r blaen, gan gyfansoddwr hynod breifat ond yr un mor wych. Y mae ei gerddoriaeth heddiw yn cael ei pherfformio'n anaml, ac wedi aros allan o brint tan y datganiad hwn, sy’n mynd llaw yn llaw gyda chyhoeddiadau cerddoriaeth ddalen gan Tŷ Cerdd.

Mae'r pianydd Christopher Williams yn datgelu harddwch rhyfeddol, a chymhlethdod, cerddoriaeth Roberts mewn recordiad fydd yn sicr o helpu i ddod â'r gweithiau at lwyfan y cyngerdd yn y dyfodol.

Summer's Day digital square 5000 x 5000 px DRAFT 3.jpg
MR square 2b.jpg

Read more about / darllenwch fwy am Mervyn Roberts HERE/YMA

Mervyn Roberts

Chris Williams (credit Matthew Thistlewood).jpg

Christopher Williams
(photograph by Matthew Thistlewood)

Track list
 

1. Summer's Day

2. Wind of Autumn

3. Winter

Sonatina

4. I. Allegro vivace
5. II. Andante sostenuto
6. III. Allegretto tranquillo

 

Sonata

7. I. Moderato

8. II. Lento ma non troppo

9. III. Allegro commodo - alla marcia - presto

 

Four Preludes

10. I. Andante con moto

11. II. Allegretto piacevole

12. III. Lento espressivo

13. IV. Allegro

 

Four Folksong Arrangements

14. Si Hei Lwli Mabi

15. Tra bo dwr y mor yn hallt

16. Hiraeth am Feirion

17. Bu Farw y Cathod
 

18. Slow Air
 

19. Ballad

bottom of page