top of page
Eisteddfod Encore header
Eisteddfod Clasuron Ysgafn.jpg
Eisteddfod Gitar.jpg
Eisteddfod CoDI Can.jpg
Eisteddfod CoDI Hunana.jpg
Eisteddfod HW.jpg
Eisteddfod Telyn.jpg

DYDD MAWRTH 2 AWST | TUESDAY 2 AUGUST 

1800

Darganfod Cerddoriaeth Cymraeg: Clasuron ysgafn | Discover Welsh Music: Light classics

Mae Charlotte Forfar ac Esyllt Thomas, graddedigion lleisiol CBCDC, yn perfformio caneuon glasurol ysgafn, gyda’r pianydd Zoe Smith.

RWCMD vocal graduates Charlotte Forfar and Esyllt Thomas perform light classical song, with pianist Zoe Smith.

 

DYDD MERCHER 3 AWST | WEDNESDAY 3 AUGUST

1200

Darganfod Cerddoriaeth Cymraeg: Gitâr Fyw | Discover Welsh Music: Living Guitar

Mae myfyrwyr gitâr o'r CBCDC yn cyflwyno gweithiau gan gyfansoddwyr byw o Gymru.

RWCMD guitarists present works by living Welsh composers.

DYDD IAU 4 AWST | THURSDAY 4 AUGUST

1200

CoDI Cân Eto

Ar gyfer Eisteddfod Amgen 2021, buom yn mentora grŵp o artistiaid o liw trwy greu caneuon a fideos cerddoriaeth Cymraeg newydd. Mae CoDI Cân Eto yn dod â rhai o’r cyfranogwyr hynny i’r cam nesaf, ac yn cyflwyno perfformiadau byw o’r caneuon sydd wedi ei ddatblygu.

For Eisteddfod Amgen 2021, we mentored a group of artists-of-colour through creating new Welsh-language songs and music videos. CoDI Cân Eto takes some of those participants to the next stage, and presents live performances of the developed songs.

 

DYDD GWENER 5 AWST | FRIDAY 5 AUGUST

1200

CoDI Hunan

Mae rhai o’r artistiaid a gymerodd ran yn rhaglen breswyl greadigol ddiweddar Tŷ Cerdd yn rhannu ffrwythau eu cydweithrediad. Yn cynnwys Eädyth, Mr Phormula a chrewyr cerddoriaeth Cymreig eraill.

Some of the artists who participated in Tŷ Cerdd’s recent creative residency programme share the fruits of their collaboration. Featuring Eädyth, Mr Phormula and other Welsh music-creators.

 

1500

2117 / Hedd Wyn

Wrth i opera Stephen McNeff a Gruff Rhys gael ei rhyddhau ar Recordiau Tŷ Cerdd, mae Sioned Webb yn cyfweld â Gruff Rhys am y darn a’r broses. Gyda detholiadau wedi eu perfformio gan Ellen Williams (soprano), Dafydd Allen (bariton) a Rhiannon Pritchard (cyfeilydd).

As Stephen McNeff and Gruff Rhys’s opera is released on Tŷ Cerdd Records, Sioned Webb interviews Gruff Rhys about the piece and the process. With excerpts performed by Ellen Williams (soprano), Dafydd Allen (baritone) and Rhiannon Pritchard (répétiteur).

 

DYDD SADWRN 6 AWST | SATURDAY 6 AUGUST

1200

Darganfod Cerddoriaeth Cymraeg: Y Delyn Fyw | Discover Welsh Music: Living Harp

Cerddoriaeth gan gyfansoddwyr Cymreig byw yn cael ei pherfformio gan delynorion o Goleg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru.

Music by living Welsh composers performed by harpists from the Royal Welsh College of Music & Drama.

bottom of page