top of page

Claire Victoria Roberts

A NOTEWORTHY TALE

Mae’r darn yn seiliedig ar y llyfr straeon A Noteworthy Tale a ysgrifennwyd gan Brenda Mutchnick a Ron Casden, gyda darluniau hynod gan Ian Penney. Ar y dechrau, mae pob nodyn yn byw mewn lle o’r enw Gwlad Rhapsodi. Mae pob nodyn yn gymeriad a byddwch yn clywed graddfa i ddarlunio’r cymeriadau sy’n byw yn Rhapsodi, sef Do, Re, Mi, Ffa, So, La, Ti. Yn ein fersiwn ni o’r stori, mae’r nodau hyn yn cael eu cipio gan Sain-gipiwr drwg sy’n gwahardd cerddoriaeth gan ddal y nodau’n wystlon.
 
Wedi’u caethiwo gan raff, mae’r nodau’n dawnsio i geisio torri’n rhydd, gan adlewyrchu symudiadau ei gilydd. Mae hyn yn cludo’r nodau a’r Sain-gipiwr i fyd breuddwydion sy’n eu hanfon i drwmgwsg. Wrth ddeffro, maen nhw’n ôl yn Rhapsodi ac yn dathlu gyda’i gilydd mewn gŵyl fawr.

The piece is based on a story book with remarkable illustrations, called A Noteworthy Tale. In the beginning, all notes live in a place called The Land of Rhapsody. Each note is a character, and you will hear a scale to depict the characters who live in Rhapsody, namely Do, Re, Mi, Fa, So, La, Ti. In our version of the story, these notes are captured by an evil Soundcatcher, who is banning music and holds the notes hostage.

 

Trapped by a rope, the notes dance to try and break free, mirroring eachother's movements. This transports the notes and the Soundcatcher into a dreamworld, which sends them all to a deep sleep. When they wake up, they are back in Rhapsody, and celebrate together with a big festival.

bottom of page