CoDI Grange

Comisiynodd CoDI Grange chwe artist neu pâr i greu gosodiadau cerddoriaeth a sain ar gyfer y gofod capel aml-ffydd yn Ysbyty Prifysgol newydd y Grange yn Llanfrechfa. Disgwyliwyd i'r capel aml-ffydd, ynghyd â'r gosodiadau sain agor yng ngwanwyn 2021.

ARTISTIAID

Ashley John Long

Angharad Jenkins and Delyth Jenkins

Leona Jones

Stacey Blythe

Teifi Emerald and Ess Louise

Jo Thomas (lead composer)

 

Cyfansoddodd gyfansoddwraig/artist sain Gymreig arobryn Jo Thomas ei gwaith ei hun i’r gofod gan gydweithio â Thŷ Cerdd i ddarparu arweinyddiaeth artistig a thechnegol i’r pum artist sy’n cymryd rhan (a ddetholir drwy alwad agored). Cydweithiodd pob un o’r pum artist â grŵp cerddoriaeth gymunedol yn un o awdurdodau lleol y Bwrdd Iechyd (Blaenau Gwent, Caerffili, Sir Fynwy, Casnewydd, Torfaen, De Powys) yn ystod y broses o greu ei ddarn.

RECORDIADAU

Yn dod yn fuan

Grange footer logos.png