CoDI Grange

Mae CoDI Grange wedi comisiynu chwe artist neu pâr i greu gosodiadau cerddoriaeth a sain ar gyfer y gofod capel aml-ffydd yn Ysbyty Prifysgol newydd y Grange yn Llanfrechfa. Disgwylir i'r capel aml-ffydd, ynghyd â'r gosodiadau sain agor yng ngwanwyn 2021.

ARTISTIAID

Ashley John Long

Angharad Jenkins and Delyth Jenkins

Leona Jones

Stacey Blythe

Teifi Emerald and Ess Louise

Jo Thomas (lead composer)

 

Bydd y gyfansoddwraig/artist sain Cymreig arobryn Jo Thomas yn cyfansoddi ei gwaith ei hun i’r gofod gan gydweithio â Thŷ Cerdd i ddarparu arweinyddiaeth artistig a thechnegol i’r pum artist sy’n cymryd rhan (a ddetholir drwy alwad agored). Bydd pob un o’r pum artist yn cydweithio â grŵp cerddoriaeth cymunedol yn un o awdurdodau lleol y Bwrdd Iechyd (Blaenau Gwent, Caerffili, Sir Fynwy, Casnewydd, Torfaen, De Powys) yn ystod y broses o greu ei ddarn.

Amserlen

Cyflwyno’r gwaith: Rhagfyr 2020

Agor yr ysbyty: gwanwyn 2021

+44 (0)29 2063 5640 / enquiries@tycerdd.org 

Keychange logo.png
© Copyright Tŷ Cerdd

Tŷ Cerdd – Music Centre Wales yn sefydliad corfforedig elusennol, Rhif Cofrestru 1152853.

Tŷ Cerdd – Music Centre Wales is a Charitable Incorporated Organisation, Registration Number 1152853