top of page

CoDI Grange

Comisiynodd CoDI Grange chwe artist neu pâr i greu gosodiadau cerddoriaeth a sain ar gyfer y gofod capel aml-ffydd yn Ysbyty Prifysgol newydd y Grange yn Llanfrechfa. Disgwyliwyd i'r capel aml-ffydd, ynghyd â'r gosodiadau sain agor yng ngwanwyn 2021.

ARTISTIAID

Ashley John Long

Angharad Jenkins and Delyth Jenkins

Leona Jones

Stacey Blythe

Teifi Emerald

Jo Thomas (lead composer)

 

Cyfansoddodd gyfansoddwraig/artist sain Gymreig arobryn Jo Thomas ei gwaith ei hun i’r gofod gan gydweithio â Thŷ Cerdd i ddarparu arweinyddiaeth artistig a thechnegol i’r pum artist sy’n cymryd rhan (a ddetholir drwy alwad agored). Cydweithiodd pob un o’r pum artist â grŵp cerddoriaeth gymunedol yn un o awdurdodau lleol y Bwrdd Iechyd (Blaenau Gwent, Caerffili, Sir Fynwy, Casnewydd, Torfaen, De Powys) yn ystod y broses o greu ei ddarn.

Grange footer logos.png
bottom of page