top of page
CoDI Off Grid Gwilly Edmondez PNG copy_edited.png

Caffi Arbrofol Sbesial

GWILLY EDMONDEZ

19:00 Thursday 11.07.24

Free online session in which avant-garde composer and performer Gwilly Edmondez talks about his kaleidoscopic musical career. The 60-minute presentation concludes with a 15-minute Q&A session.

Gwilly Edmondez emerged in the 1980s from Bridgend, south Wales, where he was a founder member of Radioactive Sparrow, once dubbed ‘the most legendary band you’ve probably never heard of.’

Gwilly practices a form of composition that is about immediate performance, collage, and improvisation. He operates both as a solo artist and as collaborator. Having coined the term 'Wild Pop' to describe his aesthetic as both a solo artist and as Gustav Thomas in YEAH YOU (est. 2013), his primary materials are voice, recorded media, sampling & sequencing; he also works with 8-bit Techno (Gameboy with Nanoloop), online video and drawing.

Gwilly also teaches Contemporary Music Practice at Newcastle University, specialising in historical-cultural musicology options on hip-hop, jazz, fringe cultures and underground / experimental popular music.

duration: 60-75 mins

Admission is free of charge
REGISTER HERE 

CYM

Caffi Arbrofol Sbesial

GWILLY EDMONDEZ

19:00 Nos Iau 11.07.24

Sesiwn ar-lein gyda'r cyfansoddwr a pherfformiwr avant-garde Gwilly Edmondez sy'n sôn am ei yrfa gerddorol caleidosgopig. Daw’r cyflwyniad 60 munud i ben gyda sesiwn holi ac ateb 15 munud.​

Daeth Gwilly Edmondez i’r amlwg yn yr 1980au o Ben-y-bont ar Ogwr, lle’r oedd yn un o sylfaenwyr Radioactive Sparrow, a alwyd unwaith fel ‘the most legendary band you’ve probably never heard of.’

Mae Gwilly yn ymarfer ffurf o gyfansoddi sy'n ymwneud â pherfformio'n syth bin, collage, a byrfyfyr. Mae'n gweithredu fel artist unigol ac fel cydweithredwr. Ar ôl bathu'r term 'Wild Pop' i ddisgrifio ei esthetig fel artist unigol ac fel Gustav Thomas yn YEAH YOU (est. 2013), ei brif ddeunyddiau yw llais, cyfryngau wedi'u recordio, samplu a dilyniannu; mae hefyd yn gweithio gyda Techno 8-bit (Gameboy gyda Nanoloop), fideo ar-lein a lluniadu.​

Mae Gwilly hefyd yn dysgu Ymarfer Cerddoriaeth Gyfoes ym Mhrifysgol Newcastle, gan arbenigo mewn opsiynau cerddoleg hanesyddol-ddiwylliannol ar hip-hop, jazz, diwylliannau ymylol a cherddoriaeth boblogaidd danddaearol / arbrofol.

hyd: 60-75 munud

Mynediad am ddim
COFRESTRWCH YMA 

CoDI 2022-23 logo with VWF.png
bottom of page