top of page

Gareth Churchill 1980

Ganwyd Gareth Churchill i deulu o Gymru yn 1980 ond fe’i magwyd ar wastadeddau Gwlad yr Haf, Lloegr. Astudiodd yn Llundain gyda Rhian Samuel ac yng Nghaerdydd gydag Anthony Powers, gan dderbyn PhD mewn Cyfansoddi yn 2008.​

 

Mae gwaith Gareth wedi ennill sawl gwobr gan gynnwys Gwobr Goffa David Wynne/Eirwen Thomas a Gwobr William Matthias. Mae comisiynau yn cynnwys gwaith ar gyfer Gŵyl Bro Morgannwg, Musicfest Aberystwyth a Gŵyl Gerdd Bangor, gyda pherfformiadau o’i gerddoriaeth wedi cyrraedd cynulleidfaoedd yng Ngwlad Belg, Estonia, yr Eidal, Japan, Norwy, Sbaen, yr UDA a’r Deyrnas Unedig. Mae gwaith Gareth yn cynnwys miniaturau a dilyniannau ohonynt, sy’n adlewyrchu diddordeb mewn cryptograffeg, gyda llawer o deitlau’r gweithiau yn cynnig yr allwedd i ddeall eu modd cerddorol.

 

Mae wedi addysgu yn Ysgol Gerdd Prifysgol Caerdydd, ar y cwrs cyfansoddwyr yn Musicfest Aberystwyth ac mae’n athro cerdd yng Nghanolfan Addysg Barhaus a Phroffesiynol Prifysgol Caerdydd.

Gareth Churchill head shot.jpg
English

Gareth Churchill was born into a Welsh family in 1980 but grew up on the Somerset Levels. He studied in London with Rhian Samuel and in Cardiff with Anthony Powers; receiving a PhD in composition in 2008.

Gareth’s work has received various prizes including the David Wynne/Eirwen Thomas Memorial Award and the William Matthias Prize. His commissioned output includes works for the Vale of Glamorgan Festival, Musicfest Aberystwyth and Bangor Music Festival, with performances of his music having reached audiences in Belgium, Estonia, Italy, Japan, Norway, Spain, the USA and the UK. Gareth’s oeuvre is composed of miniatures and sequences there-of, which reflect an interest in cryptography, with many works’ titles providing the key to understanding their musical means.

He has taught at Cardiff University School of Music, on the composers’ course at Musicfest Aberystwyth and is a music teacher for Cardiff University Centre for Continuing and Professional Education.

Only Breath digital square.jpg
Gareth_cover_redesign_colour_1024x1024_2
bottom of page