top of page

Jordan Rees 1993

Mae cerddoriaeth Jordan yn cael ei ddefnyddio yn aml i hysbysebu ffilmiau, gan stiwdios yn cynnwys Universal Pictures, Warner Brothers, 20th Century Fox, Lionsgate a Studio Canal, ac yn cael ei ddefnyddio ar deledu gan sianeli yn cynnwys BBC, ITV, SKY, HBO, MTV Sianel 4 a Sianel 5.


Mae ychydig o’i chyfansoddiadau acwstig wedi cael ei recordio gan y Hungarian Studio Symphony Orchestra, yr English Session Orchestra, a’r Sofia Session Orchestra. Fe raddiodd Jordan o’r Guildhall School Of Music & Drama yn 2017, gyda gradd dosbarth 1af, ac fe dderbyniodd e wobr am gyflawniad safon uchel.

Jordan Rees_Headshot.jpg

Jordan’s music is regularly used in blockbuster film trailers by studios including Universal Pictures, Warner Brothers, 20th Century Fox, Lionsgate and Studio Canal and is used by major television broadcasters including BBC, ITV, SKY, HBO, MTV Channel 4 and Channel 5.


Some of his orchestral music has been recorded by the Hungarian Studio Symphony Orchestra, the English Session Orchestra, and the Sofia Session Orchestra. Jordan graduated from the Guildhall School Of Music & Drama in 2017 with a 1st class degree, and received an award for exceptional performance.

bottom of page