top of page

Yn wreiddiol o Fangor, mae Owain yn gweithio fel cyfansoddwr lawrydd yn Llundain. Mae wedi trefnu cerddoriaeth i nifer o grwpiau proffesiynnol, gan gynnwys Cerddorfa Cenedlaethol y BBC a Cherddorfa’r Welsh Pops. Mae hefyd yn cyfansoddi i’r sgrîn ac mae ei waith wedi cael ei glywed ar BBC2, S4C a Radio 4. Mae hefyd yn Bennaeth Cerddoriaeth yng Ngholeg Fine Arts Llundain.

 

Yn ychwanegol at ei waith fel cyfansoddwr i’r sgrîn, mae hefyd yn rhedeg ei fand ei hun – Band Pres Llareggub. Grwp modern sydd yn cyfuno cerddoriaeth draddodiadol Jazz a Hip Hop. Mae’r grwp wedi rhyddhau pump record ers iddynt gychwyn yn 2015ac wedi cydweithio efo nifer o artistiaid mwyaf yr iaith Gymraeg, gan gynnwys Lisa Jên, Alys Williams, Mr Phormula a Chôr Meibion y Penrhyn.

ENGLISH

Owain Gruffudd Roberts 1983

Owain is originally from Bangor in North Wales and works as a freelance composer based in London. He currently writes music for television and radio and his work has been recently featured on BBC2, S4C, and Radio 4. He has arranged for and directed the Welsh Pops Orchestra and BBC National Orchestra of Wales. He also holds position of Head of Music at the Fine Arts College in North London.

 

As well as composing his own material for the screen he also leads his own group – the Llareggub Brass Band, a contemporary 9-piece band that fuses elements of traditional Jazz and Hip Hop. He writes and arranges all the music and has released five records since the band was established in 2015, working with the biggest Welsh language artists, such as Lisa Jên, Alys Williams, Mr Phormula and the Penrhyn Male Voice Choir.

Owain Gruffudd Roberts.jpg
bottom of page