top of page

Cheryl Beer: Inclusive Orchestration blog #2This is the second in a collection of 4 blogs to journal & share the journey of my professional development in the hope that it may help others who, like me, need to explore innovative solutions when facing challenges within their creative practice.


In my last blog, I explained the beginnings of Inclusive Orchestration and how I got to this point. In this blog, I’m excited to say that we have started the work.


The very first thing to organise was contacting everyone involved. You may remember from my first blog that it was quite a big team. Once I had done that, Delyth and I got together for our first sessions.


We had a really good chat about the aims of the work and we decided that we would both update our Sibelius music programs. Sibelius is a score writer program developed and released by Sibelius Software Limited. Basically, it enables you to write your compositions onto music staves and then creates fabulous scores, much tidier than my handwritten notation. READ MORE 

​Dyma'r ail o gasgliad o 4 blog a fydd yn cofnodi ac yn rhannu taith fy natblygiad proffesiynol – yn y gobaith y gall helpu pobl eraill sydd, fel finnau, yn gorfod chwilio am atebion arloesol wrth wynebu heriau yn eu hymarfer creadigol.


Yn y blog diwethaf, esboniais sut wnaeth Offeryniaeth Gynhwysol ddechrau a sut wnes i ddod i’r man hwn. Yn y blog hwn, rwy'n falch o ddweud wrthych ein bod ni wedi dechrau'r gwaith.


Y peth cyntaf oll oedd cysylltu â phawb oedd ynghlwm. Efallai byddwch yn cofio yn fy mlog cyntaf fod y tîm yn un eithaf mawr. Ar ôl gwneud hyn, dechreuais innau a Delyth gwrdd ar gyfer ein sesiynau cyntaf.


Cawsom sgwrs dda am amcanion y gwaith a phenderfynom y byddem yn diweddaru ein rhaglenni cerddoriaeth Sibelius. Mae Sibelius yn rhaglen ysgrifennu sgoriau a ddatblygwyd ac a ryddhawyd gan Sibelius Software Limited. Yn syml, mae'n eich galluogi i ysgrifennu eich cyfansoddiadau ar erwyddi cerddoroiaeth ac yna creu sgoriau bendigedig, sydd yn llawer mwy taclus na'm nodiant innau wedi'i ysgrifennu â llaw. DARLLENWCH FWY

Comments


bottom of page