top of page

STRETCHES

Poumpak Charuprakorn

Mae Stretches yn edrych ar seinfyd cain o sŵn gwyn gan ddefnyddio sawl hidlydd pasio band amleddau wedi’i reoli gan reolyddion Gametrak a Max/MSP. Mae dau berfformiwr yn graddol haenu sŵn unigol wedi’i hidlo i ffurfio seiniau gyda gwahanol ofodau sbectrwm a fydd yn nes ymlaen yn esblygu’n timbres sy’n fwy ar wahân. Mae masau sain wedyn yn teithio ar draws y gofod perfformio gan gofleidio’r gynulleidfa gyda soniareddau electro-acwstig sydd yn y pen draw yn pylu i fand cynaledig unigol o sŵn gwyn.

Stretches explores a delicate soundworld of white noise using multiple band-pass filters controlled by Gametrak controllers and Max/MSP. Two performers gradually layer individual filtered noise to form sounds with various spectrum spaces which later evolve into more distinct timbres. Sound masses later travel across the performance space and embrace the audience with rich electroacoustic sonorities that eventually fade into a single sustained band of white noise.

bottom of page