top of page

CHIRON'S RETURN

Tanya Dower

Ysbrydolir Chiron’s Return gan astroleg a mytholeg gwlad Groeg. Mae amleddau iachaol y gwaith yn gwahodd y cyfranogwr i drefnu a chwarae ei siwrnai iachaol ei hun ar hyd cylchdro Planed y Saethydd, Chiron. Yr unig amod yw bod unrhyw offeryn i’w chwarae yng nghywair F fwyaf.


Chiron’s Return is inspired by Greek mythology and astrology. The work’s healing frequencies invite the participant to arrange and play their own healing journey along the orbit of the Centaur Planet Chiron. The only stipulation is that any instrument is to be played in the key of F major.

bottom of page