CHIRON'S RETURN

Tanya Dower

Ysbrydolir Chiron’s Return gan astroleg a mytholeg gwlad Groeg. Mae amleddau iachaol y gwaith yn gwahodd y cyfranogwr i drefnu a chwarae ei siwrnai iachaol ei hun ar hyd cylchdro Planed y Saethydd, Chiron. Yr unig amod yw bod unrhyw offeryn i’w chwarae yng nghywair F fwyaf.


Chiron’s Return is inspired by Greek mythology and astrology. The work’s healing frequencies invite the participant to arrange and play their own healing journey along the orbit of the Centaur Planet Chiron. The only stipulation is that any instrument is to be played in the key of F major.

+44 (0)29 2063 5640 / enquiries@tycerdd.org 

Keychange logo.png
© Copyright Tŷ Cerdd

Tŷ Cerdd – Music Centre Wales yn sefydliad corfforedig elusennol, Rhif Cofrestru 1152853.

Tŷ Cerdd – Music Centre Wales is a Charitable Incorporated Organisation, Registration Number 1152853