top of page

Ar hyn o bryd mae'r cynnwys hwn ar gael yn Saesneg yn unig.

Anna Arrieta 1999

  • Spotify
  • SoundCloud

Cantores/cyfansoddwraig ganeuon a cherddor yw Anna Arrieta sy’n byw yng Nghaerdydd. Mae’n creu cerddoriaeth mewn llawer o wahanol draws-genres a hefyd yn rhan o’r gyd-fenter gerdd fach, Slum Valley. Hefyd, Rheolwr Prosiect It’s My Shout yw Anna ac mae wedi arbenigo gynt mewn cydlynu prosiectau ar gyfer pobl ifainc a rheoli digwyddiadau byw yn y sector ieuenctid. Mae wedi gweithio ac yn dal i weithio ar lawer o brosiectau celfyddydol creadigol, gan ddatblygu a chyflwyno cyfleoedd cerddoriaeth sy’n anelu at rymuso pobl ifainc i wireddu eu potensial drwy fynegiant artistig.

ENG
Anna Arrieta.jpg

Anna Arrieta is a singer/songwriter and musician based in Cardiff. She creates music of many different cross-genres and is also part of a small music collective, Slum Valley. Anna is also the Project Manager at It’s My Shout, and has previously specialised in coordinating projects for young people and managing live events in the youth sector. She has worked and continues to work on many creative arts projects, developing and delivering music opportunities which aim to empower young people to reach their potential through artistic expression.

bottom of page