top of page
CoDI Grange (new).png

Menter Celfyddydau ac Iechyd yn comisiynu carfan o artistiaid i wneud gosodiadau cerddoriaeth a sain bwrpasol ar gyfer y capel aml-ffydd yn Ysbyty Prifysgol Grange yn Llanfrechfa. Ariannwyd gan Fwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan, mewn cydweithrediad â Studio Response.

Ashley John Long
Edau Bywyd

  • SoundCloud
AJL headshot square 01.jpg
CoDI Grange (new).png

Gwrandewch ar 'Edau Bywyd'... 

Edau Bywyd – nodyn cyfansoddwr

Ro’n i am seilio’r darn yma ar sŵn sy’n treiddio drwy’r dirwedd bresennol. Gan fod y gwaith hwn yn cael ei osod yng nghapel amlffydd yr ysbyty a finnau eisiau sŵn a fyddai’n gweddu i ofod o’r fath, cloch eglwys oedd i’w gweld fel yr ateb amlwg, felly es i ati i recordio clychau Eglwys yr Holl Saint gerllaw, gyda help y canwyr clychau preswyl. Hefyd, dechreuais i weithio gyda Grŵp Awduron Cwmbrân i gasglu barddoniaeth newydd oedd yn ymdrin â’r dirwedd a’i hanes.

Roedd y farddoniaeth yn ysbrydoliaeth i’r cantorion ac mae hefyd yn gallu cael ei darllen gan y gwrandäwr os yw’n dymuno. Ro’n i’n awyddus i gynnwys cyfraniadau gan gynifer o aelodau cymunedau’r ward â phosibl, felly, yn ogystal â’r deunydd cerddorol a ddarparwyd gan y clychau, mae’r darn gorffenedig yn casglu lleisiau cantorion o hyd a lled y ward ynghyd â recordiadau o’r byd naturiol o gwmpas yr ysbyty newydd.

Gwnaethom siarad ag Ashley am y tirweddau a chymunedau cyfagos yr ysbyty, a'r ystod o synau a ysbrydolwyd ganddynt, yn ogystal â'r heriau a gyflwynwyd gan Covid.

Grange footer logos.png
Grange footer logos.png
Grange footer logos.png
bottom of page