Claire Victoria Roberts 1992

arrow icon.png

Yn wreiddiol daw Claire o De Orllerwin Cymru, ac mi aeth hi i astudio ym mhrifysgol Rhydychen gyda ysgoloriaeth corawl. Ar ol derbyn hyfforddiant ariannol gan ysgoloriaeth Thomas and Elizabeth Williams, mi aeth hi i astudio MMus ar y ffidil gyda Steve Wilkie yn y Royal Northern College of Music, lle wnaeth hi parhau i gyfansoddi ac ymddiddori mewn cerddoriaeth newydd.


Ennilloedd Claire y wobr Parry Williams, sydd wedi arwain at PhD cyfansoddi ym mhrifysgol Bangor. Mae ei waith ymchwil wedi seilio ar donyddiaeth o fewn cerddoriaeth y 21fed ganrif.

Originally from South West Wales, Claire studied music at Oxford University supported by a choral scholarship. Thanks to generous funding from the Thomas and Elizabeth Williams trust, she went on to complete an MMus in Violin Performance with Steven Wilkie at the Royal Northern College of Music where she maintained an active interest in composition and contemporary music.


Awarded the prestigious Parry Williams prize, Claire has embarked upon a composition PhD at Bangor University. Research interests include voice-leading analytical techniques, 21st-century tonality and accessibility in contemporary music.

 
CVR_-_Forever_Interrupted_cover_colour_1

+44 (0)29 2063 5640 / enquiries@tycerdd.org 

Keychange logo.png
© Copyright Tŷ Cerdd

Tŷ Cerdd – Music Centre Wales yn sefydliad corfforedig elusennol, Rhif Cofrestru 1152853.

Tŷ Cerdd – Music Centre Wales is a Charitable Incorporated Organisation, Registration Number 1152853