top of page
CoDI NightMusic logo in frame.png

HwyrGerdd – galwad i gyfansoddwyr

Yn dilyn galwad agored am geisiadau, mae Tŷ Cerdd am gomisiynu cyfansoddwr o Gymru* i ysgrifennu cân 5 munud i’r soprano Ruby Hughes a’r pianydd Huw Watkins – i’w pherfformio yn HwyrGerdd Neuadd Dewi Sant ar 28 Mawrth 2023.

 

Bydd yr artist a ddewisir yn derbyn ffi comisiwn o £500, ynghyd â chefnogaeth Tŷ Cerdd a’r cyfansoddwr sy'n curadu HwyrGerdd, William Marsey, yn ystod y broses, a bydd Tŷ Cerdd yn cyhoeddi’r gwaith sy’n deillio ohono (100% o freindal perfformio yn mynd i’r cyfansoddwr).

Ruby Hughes.jpg
Huw Watkins credit Benjamin Ealovega.jpg

Ruby Hughes

> bywgraffiad

Huw Watkins

> bywgraffiad

Cyfranogwyr

  • *Cyfansoddwyr: Os ydych yn creu cerddoriaeth wreiddiol ac wedi bod yn byw yng Nghymru ers o leiaf blwyddyn, neu wedi eich geni yng Nghymru, rydych yn gymwys.

  • Amrywiaeth: Rydym yn awyddus i dderbyn ceisiadau gan unigolion sydd wedi’u tangynrychioli / sydd wedi’u hesgeuluso neu eu hallgáu o gymuned y celfyddydau; rydym yn croesawu’n arbennig geisiadau gan bobl anabl, pobl Ddu, Asiaidd ac ethnig amrywiol, pobl LGBTQ+, a phobl o gefndiroedd economaidd-gymdeithasol is. 
     

Os oes gennych ddiddordeb, ond bod gennych ambell gwestiwn…