top of page
Daniel Soley (photo © Matthew Thistlewood)

Daniel Soley 1995

website icon 1 black.png

Graddiodd y cyfansoddwr, perfformiwr a’r artist sain Daniel Soley sy’n byw yng Nghaerdydd o Goleg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru yn 2017 gyda gradd yn y dosbarth cyntaf. Mae ei allu amryddawn eclectig yn parhau i ddwyn ei gerddoriaeth at gynulleidfaoedd ehangach yng Nghymru ac yn rhyngwladol: o Glasgow, lle bu’n gweithio gyda Cherddorfa Genedlaethol Frenhinol yr Alban ar eu cynllun Composers’ Hub; i Tallinn lle detholwyd gwaith electronig arbrofol ganddo i gynrychioli Cymru ar Ddiwrnodau Cerddoriaeth Newydd y Byd (gŵyl flynyddol y Gymdeithas Ryngwladol ar gyfer Cerddoriaeth Gyfoes) yn 2019; i’r Dwyrain Canol, lle mae wedi cynhyrchu gosodweithiau cyfryngau cymysg i arddangosfa.

 

Mae Daniel yn enillydd Gwobr Cyfansoddwr Ifanc Urdd Cerddoriaeth Cymru, wedi derbyn Gwobr Launchpad Gorwelion y BBC ac yn gyn-sgolor Harrison Clark yn Ysgol Gerdd Elgar.

ENG

Cardiff-based composer, performer and sound artist Daniel Soley graduated from the Royal Welsh College of Music and Drama in 2017 with first-class honours. His eclectic versatility continues to bring his music to wider audiences within Wales and internationally: from Glasgow, where he worked with the Royal Scottish National Orchestra on their Composers’ Hub scheme; to Tallinn, where an experimental electronic work was selected to represent Wales at World New Music Days (the International Society for Contemporary Music’s annual festival) in 2019; to the Middle East, where he has produced mixed-media installations for an exhibition.

 

Daniel is a Welsh Music Guild Young Composer Award winner, a BBC Horizons Launchpad awardee, and a former Harrison Clark scholar at the Elgar School of Music.

bottom of page