top of page

Daniel-Wyn Jones 1988

website icon.png
ENG
Daniel-Wyn.jpg

Cyfansoddwr o Gaerdydd yw Daniel Wyn Jones ac ymhlith ei ddiddordebau mae’r ddrama naturiol sy’n digwydd mewn cerddoriaeth ac wrth ei pherfformio. Gydag amrywiaeth fawr o gerddoriaeth boblogaidd a chlasurol yn dylanwadu arno, mae ei waith yn adlewyrchu’r diddordebau hyn gyda’i hymdeimlad cryf â chyflymder a’i hamrywiaeth o ran sain a theimlad ac mae’n pwysleisio’r ddrama sydd eisoes yn bodoli mewn cerddoriaeth drwy ymgorffori syniadau angherddorol. Mae’n tynnu’n drwm ar ddylanwadau disgyblaethau celfyddyd eraill, yn enwedig Theatr yr Abswrd, dawns fodern, celfyddyd gysyniadol a pherfformio ac amrywiaeth o lenyddiaeth glasurol o’r 20fed- a’r 21ain-ganrif.

Daniel-Wyn Jones is a bilingual Cardiff-based composer whose interests include the natural drama that occurs in music and its performance. Influenced by a diverse selection of modern popular and classical music his music reflects these interests with its strong sense of pace and diversity of sound and feeling, and accentuates the drama that already exists within music by incorporating non-musical ideas. He draws heavily upon the influences of other art disciplines, especially Theatre of the Absurd, modern dance, conceptual and performance art and a variety of classic 20th and 21st century literature.

bottom of page