top of page

Mae Darganfod Cerddoriaeth Cymru yn gartref digidol i gerddoriaeth Gymreig. Dyma archif ddigidol er mwyn archwilio i hanes cerddoriaeth Gymreig. Mae’r adnodd yma yn canolbwyntio ar sawl cyfansoddwr, yn cynnwys Grace Williams, Joseph Parry a Morfydd Owen. Mae gan bob cyfansoddwr dudalen eu hun lle gallwch archwilio eu llawysgrifau, dysgu am eu bywydau a gwrando ar eu gweithiau.

Mae Darganfod Cerddoriaeth Cymru yn cael ei rhedeg gan Tŷ Cerdd – Canolfan Cerddoriaeth Cymru ac wedi ei greu mewn cydweithrediad â Faber Music a Llyfrgell Genedlaethol Cymru.

Discover Welsh Music is a digital hub for the music of Wales. Hosted upon its website is a digital archive that explores the history of Welsh music. The resource currently features several composers, including Grace Williams, Joseph Parry and Morfydd Owen. Each composer has a profile page where you can explore their manuscripts, learn about their lives and listen to the work they created.

 

Discover Welsh Music is managed by Tŷ Cerdd – Music Centre Wales and was created in partnership with Faber Music Publishing and The National Library of Wales.

bottom of page