top of page

MUSIC INDUSTRY

Industry 101 draft 2.png

DIWYDIANT CERDD

yn cyflwyno gan Tŷ Cerdd, FOCUS Wales a Forté Project

Cyfres sy'n anelu at agor y diwydiant cerddoriaeth yng Nghymru — gyda chyfeirio, cyngor ar lwybrau dilyniant, ac awgrymiadau gan weithwyr proffesiynol. Mae'r digwyddiadau hyn dan arweiniad du yn agored i unrhyw weithwyr proffesiynol cerdd, ac i bobl greadigol sy'n ceisio gwneud eu ffordd yn y diwydiant.

MI101 Showcasing square_edited.jpg
MI101 Funding square_edited.jpg

Dydd Llun 20 Chwefror SHOWCASES - PAM GWNEUD CAIS? PAM TROI LAN?

Mae Aisha Kigwalilo a Natalie Jones yn cynnal trafodaeth ar fanteision arddangos, a pham ei bod yn bwysig dyfalbarhau. Gyda ​Andy Jones (FOCUS Wales), Becky Ayres (Sound City) a Michael Lambert (Wide Days).

Dydd Llun 27 Mawrth CYFLEOEDD ARIANNU

Mae Aisha Kigwalilo a Natalie Jones yn cynnal trafodaeth gyda CCC / CRC, Anthem, Horizons, PRSF aTŷ Cerdd.

DIGWYDDIADAU'R GORFFENNOL

What's the Plan (small).jpg
Showcase Scotland (small).jpg
Industry 101 Funding (small).jpg

BETH YW'R CYNLLUN?

Mae Natalie Jones & Tumi Williams yn cynnal panel sy'n canolbwyntio ar bwysigrwydd strategaeth i artistiaid cerdd. Gyda Henca Maduro (New Skool Rules , NL), Dave Acton (Larynx Entertainment), Gruff Owen (Libertino Records) ac Eädyth gwybodaeth

GALWAD SHOWCASE SCOTLAND 2022

Darganfod mwy am Gymru yn Showcase Scotland 2022, a'r alwad gyfredol am gerddorion. Cyflwynwyr: Lisa Whytlock (Showcase Scotland), Lisa Schwartz (Philadelphia Folk Festival), Lisa Jên (9Bach) ac Emma Daman Thomas (Islet). gwybodaeth

Dydd Llun 22 Mawrth CYNGOR CYLLID 

Gyda gwesteion oddi wrth Sefydliad y PRS Foundation, Youth Music a Cyngor Celfyddydau Cymru a phanel artistiaid Cymreig yn trafod eu siwrnai trwy'r diwydiant. Gyda: Benji Wild, Emma Daman Thomas a Jason Camilleri

Industry 101 funder logos.png
bottom of page