top of page

MUSIC INDUSTRY

Industry 101 draft 2.png

DIWYDIANT CERDD

yn cyflwyno gan Tŷ Cerdd, FOCUS Wales a Forté Project

Cyfres sy'n anelu at agor y diwydiant cerddoriaeth yng Nghymru — gyda chyfeirio, cyngor ar lwybrau dilyniant, ac awgrymiadau gan weithwyr proffesiynol. Mae'r digwyddiadau hyn dan arweiniad du yn agored i unrhyw weithwyr proffesiynol cerdd, ac i bobl greadigol sy'n ceisio gwneud eu ffordd yn y diwydiant.

DIGWYDDIADAU'R DYFODOL

MI101 Showcasing square_edited.jpg
MI101 Funding square_edited.jpg

Dydd Llun 20 Chwefror SHOWCASES - PAM GWNEUD CAIS? PAM TROI LAN?

Mae Aisha Kigwalilo a Natalie Jones yn cynnal trafodaeth ar fanteision arddangos, a pham ei bod yn bwysig dyfalbarhau. Gyda ​Andy Jones (FOCUS Wales), Becky Ayres (Sound City) a Michael Lambert (Wide Days).

Dydd Llun 27 Mawrth CYFLEOEDD ARIANNU

Mae Aisha Kigwalilo a Natalie Jones yn cynnal trafodaeth gyda CCC / CRC, Anthem, Horizons, PRSF aTŷ Cerdd.

DIGWYDDIADAU'R GORFFENNOL

What's the Plan (small).jpg
Showcase Scotland (small).jpg