top of page

Ers blynyddoedd lawer mae Cymru yn gartref i gymunedau lu sy’n amrywiol o ran eu diwylliant a’u hethnigrwydd ac sydd wedi parhau i ddylanwadu ar gelfyddyd a cherddoriaeth Gymreig a’u siapio. Yn hanesyddol, mae artistiaid Cymreig o liw wedi wynebu rhagfarn a chamwahaniaethu sydd wedi eu hatal rhag sicrhau cydnabyddiaeth yn y brif ffrwd. Wedi’i leoli ym Mae Caerdydd, un o’r ardaloedd cyfoethocaf a mwyaf amrywiol yn ddiwylliannol yng Nghymru, mae Tŷ Cerdd yn ymrwymedig i ddwyn y sbotolau ar artistiaid Cymreig o liw o bob cwr o’r wlad a’u grymuso drwy bob cyfnod o’u gyrfaoedd.

O dan ambarél Cerddoriaeth a Hil yng Nghymru, mae Tŷ Cerdd yn sbarduno strategaeth i sicrhau bod artistiaid o liw yn cael eu cynrychioli, eu cynnwys a’u cefnogi ar draws ein rhaglen.
 

Industry 101 draft 2.png
CoDI Can icon.png
Affricerdd logo SMALL.png

Diwydiant Cerdd 101 – cyfres barhaus, dan arweiniad pobl o liw, o ddigwyddiadau hyfforddi / cefnogi / gwybodaeth i greadigwyr cerddoriaeth (mewn partneriaeth â FFOCWS Cymru a Forté a chyda chefnogaeth gan Sefydliad y PRS FOCUS Wales

 

CoDi Cân – yn comisiynu pum cerddor ifanc (o dan 26 oed) o liw i gyfansoddi a recordio caneuon Cymraeg gyda fideos cerddoriaeth – mentora gan Tumi Williams a Lily Beau (mewn partneriaeth â’r Eisteddfod Genedlaethol)

 

 

Comisiynau Affricerdd – yn comisiynu 10 artist o liw i ysgrifennu caneuon mewn unrhyw iaith, 5 ohonynt yn cael eu coreograffu (mewn cydweithrediad â Phanel Cynghori’r Is-Sahara a Chwmni Dawns Cenedlaethol Cymru)

Cerddoriaeth a Hil yng Nghymru – y rhaglen hyd yn hyn:

 

AWST - TACHWEDD 2020 

Yn ystod 2020 – gyda chefnogaeth cyllid sefydlogi CCC – cynhaliodd Tŷ Cerdd gyfres o sgyrsiau ar-lein am Gerddoriaeth a Hil yng Nghymru, ar y cyd â Privilege Café (gofod trafod ysbrydoledig a grëwyd yn ystod COVID gan yr ymgyrchydd / gwneuthurydd newid Mymuna Soleman).

 

Yng ngofal Tumi Williams (cerddor, arweinydd gweithdai, aelod o fwrdd Tŷ Cerdd) a Mymuna Soleman, bu’r digwyddiadau’n creu gofod diogel a gonest i rannu profiadau, dysgu a thrafodaethau am rwystrau a datrysiadau.

 

RHAGFYR 2020 tan fis MAWRTH 2021

Parhaodd yr ymchwilio a’r trafod, gyda chymorth ariannol gan gynllun Cydrannu Cyngor Celfyddydau Cymru.

 

Dan arweiniad Dionne Bennett, Tumi Williams a Mymuna Soleman, aeth y prosiect yn ei flaen â’r gwaith a ddechreuwyd mewn cyfres o sgyrsiau ar-lein yng nghwmni artistiaid a chreadigwyr o liw.

 

Bu Dionne a Tumi yn gweithio gyda ni i ddatblygu sgyrsiau â sefydliadau yn y sector ar draws genres tra buon ni’n cydweithio â Mymuna Soleman ar gyfres o drafodaethau â sefydliadau cymunedol / lawr gwlad gan gynnwys grwpiau ffocws ac ar greu astudiaethau achos.   > DIGWYDDIADAU'R GORFFENNOL

EBRILL 2021 ymlaen
Ochr yn ochr â’r ymrwymiad strategol parhaus i alluogi, cefnogi a chydweithio â mwy o artistiaid o liw, mae nifer o feysydd gweithgarwch targededig wedi dod i’r fei:

PAST EVENTS

DIGWYDDIADAU'R GORFFENNOL

Sgwrs #1: What does a creative artist in Wales look like?

Siaradwyr: Yamsin Begym' Oort Kuiper a Ngaio

 

Sgwrs #2: Is education making Welsh music white?

Siaradwyr: Louis Gray, Dionne Bennett, Paula Gardiner a Rachel Kilby

 

Sgwrs #3: How is programming impacting on our artists and audiences?

Siaradwyr: Njabulo Madlala, Toks Dada, Cat Roberts a Kaptin Barrett

 

Sgwrs #4: How can we effect change through talent development? (In partnership with FOCUS Wales / Out of FOCUS)

Siaradwyr: Benji Wild, Laura Lewis-Paul, Cat Roberts a Kaptin Barrett

 

Sgrws #5: What’s the picture outside the cities? (In collaboration with Aberystwyth Arts Centre)

Siaradwyr: Sizwe Chitiyo, Kirk Holland a Simmy Singh

 

Sgwrs #6: How can we celebrate and support intersectionality? 

Siaradwyr: Baluji Shrivastav OBE, Eadyth, E11ice a Monique Bux

bottom of page