top of page

Gareth Olubunmi Hughes 1985

website icon.png

Yn enedigol o Gaerdydd, mae Gareth yn gyfansoddwr a gwblhaodd gradd BMus yn King’s College Llundain yn 2000, yn graddio gydag anrhydedd dosbarth cyntaf, cyn cwblhau MPhil ym Mhrifysgol Birmingham yn 2003 a doethuriaeth ym Mhrifysgol Caerdydd yn 2016.


Fe enillodd ‘Tlws y Cerddor’ yn Eisteddfod Genedlaethol Cymru 2016 a 2012 (Sir Fynwy a Bro Morgannwg yn y drefn honno) ac fe berfformiwyd ei waith gan Gerddorfa Genedlaethol Gymreig y BBC, Rarescale, Exaudi, pedwarawd llinynnol y Carducci, Lontano, Electroacwstig CYMRU, Juliet Fraser, Richard Craig, Catrin Finch, Fiona Slominska, Osian Llŷr Rowlands a Jeffrey Howard.


Mae ganddo ddiddordeb mewn cyfansoddi opera siambr newydd yn seiliedig ar chwedloniaeth Geltaidd.

ENGLISH

Gareth is a Cardiff-born composer; he completed a BMus degree at King’s College London in 2000, graduating with first class honours, before completing an MPhil at the University of Birmingham in 2003 and a PhD at Cardiff University in 2016.


He won the Composers’ Medal at the Welsh National Eisteddfod in 2016 and 2012 (Monmouthshire and Vale of Glamorgan respectively) and his work has been performed by the BBC National Orchestra of Wales, Rarescale, Exaudi, the Carducci Quartet, Lontano, Electroacwstig CYMRU, Juliet Fraser, Richard Craig,  Catrin Finch, Fiona Slominska, Osian Llŷr Rowlands and Jeffrey Howard.


Gareth is currently working on a new chamber opera based on Celtic mythology.

Gareth OH.jpg
bottom of page