top of page

Hannah Ratigan aka Hannah Paloma 2002

website icon 1 black.png

Ganed Hannah Ratigan yng Nghaerdydd, treuliodd ei blynyddoedd bore oes yn Sbaen ac erbyn hyn mae’n byw ar lan y môr yn y Barri. Mae’n chwarae’r iwcalili a’r piano gan weithio’n helaeth ar osod haenau o harmonïau lleisiol ac mae ei cherddoriaeth yn defnyddio natur fel trosiad am y cyflwr dynol.

 

Mae cerddoriaeth wedi ffurfio rhan fawr o fywyd Hannah erioed. Mae’n cymryd rhan yn Music Mix a drefnir gan Actifyddion Artistig yng Nghaerdydd ers pedair blynedd gan gyfansoddi a pherfformio mewn grwpiau yn y Theatr Newydd a Neuadd Dewi Sant. Yn 2020, cynhyrchodd ei halbwm cyntaf ei hun, Herding Cats, am fyw bywyd i’r eithaf.  

 

Yn ystod y cyfnodau clo bu’n perfformio yng Nghanolfan Mileniwm Cymru i Garnifal Butetown fel rhan o ffrydiad byw er budd yr elusen War Child. Yn 2020-21, cymerodd ran yn llwybr CoDI: DIY Tŷ Cerdd gan weithio gyda Phedwarawd Mavron ar ei EP cyntaf, To the Moon, sy’n cynnwys y gân ddwyieithog ‘Mynyddoedd’.

Hannah Ratigan.jpg
ENG

Hannah Ratigan was born in Cardiff, spent her first years living in Spain, and now lives by the sea in Barry. She plays the ukulele and piano, working extensively with layering of vocal harmonies, and her music uses nature as a metaphor for the human condition.

 

Music has always been a big part of Hannah's life. She has taken part in Music Mix run by Arts Active in Cardiff for four years, writing and performing in groups at the New Theatre and St David’s Hall. In 2020 she self-produced her first album. Herding Cats, about living life to the full.

 

During the lockdowns she performed at the Wales Millennium Centre for Butetown Carnival, as part of a livestream in aid of the charity War Child. In 2020-21 she took part in Tŷ Cerdd’s CoDi DIY pathway, working with the Mavron Quartet on her debut EP, To the Moon, featuring the bilingual song ‘Mynyddoedd’.

bottom of page