top of page

CoDI Interact session: 4pm Wednesday 20 April 2022

SELL YOUR MUSIC, NOT YOUR SOUL

Retaining artistic identity in a commercial world

Jordan Rees explains how individual creativity can be harnessed and brought into commercial work. The session will be packed full of practical advice and cover areas including:

  • identifying your own voice

  • pushing artistic boundaries while fulfilling client briefs

  • building self-discipline

Jordan Rees is a composer whose music regularly features in trailers for blockbusting movies, as well as on TV and in gaming.

This 75 minute session is free of charge and will conclude with Q&As.

REGISTER HERE

CYM

Sesiwn CoDI Rhyngweithio: 4yp Dydd Mawrth 20 Ebrill 2022

GWERTHWCH EICH CERDDORIAETH, NID EICH ENAID

Cynnal hunaniaeth artistig mewn byd masnachol

Yn y sesiwn ryngweithiol yma sy’n llawn cyngor ymarferol, bydd yn ymdrin â meysydd fydd yn cynnwys:

  • adnabod eich llais eich hun

  • gwthio ffiniau artistig wrth gyflawni briffiau cleientiaid

  • meithrin hunanddisgyblaeth

 

Cyfansoddwr llwyddiannus yw Jordan Rees a chanddo lais artistig unigol y clywir ei gerddoriaeth yn rheolaidd mewn rhaghysbysebion ar gyfer ffilmiau mawr a hefyd ar y teledu ac mewn gemau.

Bydd y sesiwn 75 munud am rhad ac yn ddim.

COFRESTRWCH YMA

bottom of page