top of page

Kevs Ford 1959

Yn wreiddiol o Hemel Hempstead yn Lloegr symudodd Kevs Ford i Flaenau Ffestiniog ym 1968 ac wedi byw yn Gymru ers hynny (heblaw naw blwyddyn byw yn Llundain yn y saithdegau ag wythdegau cynnar). Mae o wedi bod yn chwarae, sgwennu a recordio miwsig ers 1974. Yn Llundain gweithiodd fel peiriannydd stiwdio yn recordio llwyth o fandiau gwahanol. Ers 1985 mae wedi bod yn rhan o grŵp Llwybr Llaethog ac wedi rhyddhau 13 albwm ac wedi ennill gwobr cyfraniad arbennig oddi wrth BBC Radio Cymru hefyd Cân y Flwyddyn yn y cylchgrawn Selar. Mae'n gweithio ar hyn o bryd efo cantores a bardd Rufus Mufasa. Mae yn chwarae gitâr a gitâr bas ac mae’n dysgu sut i chwarae bas dwbl.

Ar hyn of bryd mae'r cynnwys hwn ar gael yn Saesneg yn unig.

Born in Hemel Hempstead Kevs Ford moved to Blaenau Ffestiniog at the age of 9 and has lived in Wales ever since except for a 9-year period living in London in the late seventies and early eighties. He has been playing, writing and recording music since 1974. In London he worked as a studio engineer recording many different bands. Since 1985 he has been part of the band Llwybr Llaethog with John Griffiths, released 13 albums and has won a special contribution award from BBC Radio Cymru as well as song of the year from Selar magazine. Kevs is currently working with singer and poet Rufus Mufasa. He plays guitar and bass guitar and is currently learning to play the double bass.

bottom of page