top of page

Caerdydd – Map Sonig

5 micro-gomisiwn celfyddyd sain

galwad i gyfranogwyr y gyfres ddiweddar o Droeon Machlud a'u rwydweithiau

Mae Tŷ Cerdd – Canolfan Gerdd Cymru – yn cynnig £200 yr un i bum artist i greu recordiadau sain byrion o gerddoriaeth a/neu gelfyddyd sain a ysbrydolir gan, neu sy’n ymateb i, eu hardal leol yng Nghaerdydd.

 

Bydd y 5 darn yn ffurfio rhan o fap sonig sy’n cael ei ddwyn at ei gilydd o sŵn a cherddoriaeth pobl ifainc o bob cwr o’r ddinas. 

 

Bydd Aleighcia Scott, Kiddus Murrell, Mace the Great, a Sahar Martinez yn dethol y 5 artist o’r ceisiadau a dderbynnir. Bydd yr ymgeiswyr llwyddiannus yn cael eu comisiynu i greu recordiad tua 2 funud ar ei hyd a gaiff ei integreiddio i’r Map Sonig sy’n deillio o hyn gan yr artist arweiniol Kiddus Murrell.

Sut i wneud cais:
 

Cwblhewch y ffurflen ar-lein yma a fydd yn gofyn am:
 

 1. eich enw, oedran, cyfeiriad, rhif ffôn symudol, cyfeiriad e-bost

 2. 2 ddolen â’ch cerddoriaeth / celfyddyd sain / perfformiad llafar (neu gallwch atodi, er enghraifft, ddogfen yn cynnwys 2 set o eiriau os nad oes gynnoch chi recordiadau)

 3. hyd at 100 o eiriau am eich ardal leol yng Nghaerdydd / a’r synau / cerddoriaeth y mae’n eu hawgrymu i chi

 4. hyd at 100 o eiriau am y ffordd y byddech chi’n mynd ati i wneud recordiad creadigol i’r Map Sonig

 5. cadarnhad a oes angen cefnogaeth dechnegol ai peidio gynnon ni i greu’ch ffeiliau sain

 

DS: mae ceisiadau fideo hefyd yn dderbyniol – lanlwythwch yr wybodaeth y gofynnir amdani yng nghwestiynau 1 a 2 i’r ffurflen  lanlwytho a recordio fideo ohonoch chi’n ateb Cwestiynau 3-5 (heb fod yn hirach na 3 munud ar ei hyd). Os oes angen cymorth wrth lanlwytho’ch gwybodaeth i’r ffurflen, cysylltwch â kiddus.murrell@tycerdd.org

Mynediad a thechnegol:

 • Os oes gynnoch chi unrhyw anghenion mynediad yr hoffech eu trafod â ni, cysylltwch â kiddus.murrell@tycerdd.org
   

 • Os oes angen cefnogaeth dechnegol arnoch i greu’ch ffeiliau sain, efallai y byddwn yn gallu helpu yn Stiwdio Tŷ Cerdd. Gwnewch yn siŵr eich bod yn dweud wrthon ni yn eich cais pa gymorth fydd ei angen arnoch.
   

Amserlen:

 • Y dyddiad cau am geisiadau: 12:00 dydd Llun 16 Mai

 • Hysbysir yr ymgeiswyr erbyn:  dydd Gwener 20 Mai

 • Cyfnod creu: dydd Gwener 20 Mai tan dydd Gwener 3 Mehefin

 • Cyflwyno ffeiliau sain: dydd Llun 6 Mehefin

 • Digwyddiad yn y cnawd i rannu’r Map Sonig: ganol i ddiwedd Mehefin

tc logo.png
arts-council-wales-grayscale.png
Winter-of-Wellbeing_logo20-400x200.png
Arts-Active-bilingual-logo.png
arts-council-wales-grayscale.png
bottom of page