top of page

Meirion Williams 1901-76 

Roedd gan Meirion Williams ddawn gerddorol gref o oedran ifanc – roedd yn fedrus ar y piano a’r organ ac yn canu – gan ddenu sylw Walford Davies yn y pen draw a’i derbyniodd i astudio ym Mhrifysgol Aberystwyth er gwaetha’r ffaith nad oedd eto wedi ennill ei dystysgrif ysgol. Mae ei gyfeiliannau meistrolgar sydd wedi’u cyfansoddi yn arbennig o dda ar gyfer y caneuon a gyfansoddwyd ganddo yn cyfleu hyder wrth gyfansoddi i’r piano – astudiodd yn yr Academi Gerdd Frenhinol gan ennill eu gwobr am berfformiad piano unawd. Bu’n cyfeilio i’r Tenor, David Lloyd ym 1948 – gellir clywed rhai o’r recordiadau hynny [gweler R. S. Hughes uchod] ar y CD gan Recordiau Sain, gan gynnwys Elen Fwyn ac Arafa Don.

Ymhlith ei ganeuon mae Gwynfyd, Y Llyn, Pan Ddaw’r Nos, ac Y Cymro. Mae’r gerddoriaeth ddalen brintiedig ar gyfer y darnau hyn gan Meirion Williams ar gael gan sawl tŷ cyhoeddi: Gwynn, Cramer, ac erbyn hyn, Tŷ Cerdd.

ENGLISH
Welsh Impressions.jpg

Meirion Williams possessed a musical talent from a young age – he was profiecent at the piano and organ, and also sang – eventually garnering the attention of Walford Davies who admitted him to study at Aberystwyth University despite not yet having attained his school certificate. His extremely well-written and virtuosic accompaniments for the songs he composed convey a confidence in writing for the piano – he studied at the Royal Academy of Music and won their prize for solo piano performance. He accompanied the Tenor, David Lloyd in 1948 – some of those recordings can be heard [see R. S. Hughes above] on the CD from Sain Records, including Elen Fwyn and Arafa Don.

Songs of his include Gwynfyd, Y Llyn, Pan Ddaw’r Nos, and Y Cymro. The printed sheet music for these Meirion Williams pieces are available several publishing houses: Gwynn, Cramer, and now, Tŷ Cerdd.

Nefoedd CD.JPG
bottom of page