Niamh O'Donnell 1999

Daw Niamh O’Donnell yn wreiddiol o Aberystwyth, ac ar hyn o bryd mae’n fyfyrwraig y drydedd flwyddyn yn astudio cyfansoddi yng Ngholeg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru gan archwilio cerddoriaeth nodiant ac electroacwstig. Nid yw bod yn fyfyriwr wedi ei hatal rhag mentro i chwarae gydag ensembles a grwpiau y tu allan i’r coleg, a hithau wedi cyfansoddi ar gyfer Hermes Experiment, Triawd Gallos, Ensemble Berkeley ac aelodau dethol Cerddorfa Ieuenctid Genedlaethol Cymru o dan nawdd y cyfansoddwyr poblogaidd Mark Bowden, Lynne Plowman a Mark David Boden. Mae Niamh hefyd wedi creu gosodiadau digidol clyweledol ar gyfer Sinfonia Cymru, gan ddatblygu ei meddalwedd ei hun yn Max MSP a defnyddio rhaglenni fel QLab a Logic Pro X. Fel perfformiwr, mae Niamh wedi mwynhau canu’r piano mewn cynyrchiadau sy’n cynnwys ‘Hidden: Hinterland / Craith: Y Gwyll’ gan John Hardy Music, sef perfformiad byw mewn cyngerdd yn cyflwyno cerddoriaeth o ddramâu poblogaidd y BBC/S4C.

Niamh O’Donnell originally from Aberystwyth, is currently studying as a third-year composition student at The Royal Welsh College of Music and Drama exploring both notational and electro-acoustic music. Being a student has not stopped her from branching out to ensembles and groups outside of her college, having composed for The Hermes Experiment, The Gallos Trio, The Berkeley Ensemble and select members of the National Youth Orchestra of Wales under the tutelage of popular composers Mark Bowden, Lynne Plowman and Mark David Boden. Niamh has also created audio-visual digital installations for Sinfonia Cymru, developing her own software in Max MSP and utilising programmes like QLab and Logic Pro X. As a performer, Niamh has enjoyed playing piano in productions including John Hardy Music’s Hidden::Hinterland, the live concert performance of music from the popular BBC/S4C dramas.

 

+44 (0)29 2063 5640 / enquiries@tycerdd.org 

Keychange logo.png
© Copyright Tŷ Cerdd

Tŷ Cerdd – Music Centre Wales yn sefydliad corfforedig elusennol, Rhif Cofrestru 1152853.

Tŷ Cerdd – Music Centre Wales is a Charitable Incorporated Organisation, Registration Number 1152853