top of page
CoDI Off Grid Meilir 2x1_edited.jpg

CoDI Dan-Ddaear sgwrs #8

MEILIR

16:00 Maw / Tue 22.03.22

Welsh language event with simultaneous translation

Bydd Meilir yn trafod mewn manylder ei agwedd at gyfansoddi, gan gynnwys  y broses o ysgrifennu a recordio ei albwm “In Tune”. Bydd yn canolbwyntio ar rai o’r agweddau mwyaf arbrofol wrth ysgrifennu caneuon o “found sound” a sut mae’n gwneud defnydd arbrofol o wahanol eiriau i greu cerddoriaeth â swyn seinyddol.

Mae Meilir yn un o’r crewyr cerddol arbrofol mwyaf cyffrous a beiddgar yn cyfuno arbenigedd creu caneuon efo ymagwedd telynegol heb ofni arbrofi wrth gwmpasu synnau seinyddol.

Ganwyd a magwyd Meilir yn Sir y Fflint, lle death i sylw fel pianydd a chanwr clasurol. Serch ei lwyddiant roedd Meilir am greu rhywbeth oedd yn perthyn iddo fo. Bu’n gyd-sylfaenydd y band “Manchucko”, a gyda’r band fe ymddanghosodd gyntaf mewn perfformiad byw  ar sianel genedlaethol y Gymraeg sef S4C.

 

Yn 2009 dechreuodd Meilir grefftu ei gerddoriaeth unigryw, yn creu synnau seinyddol drwy gyfuno piano, hen deipiadur, gwydrau gwin a hyd yn oed hambwrdd yn llawn cerrig mân. Yn dilyn hyn cafwyd cyfres  o ganeuon unigol ac EP’s a ddenodd feirniadaeth ganmoladwy gan gynnwys yn 2009 “Bydd Wych”, 2011 “Cellar Songs” a’r gân unigol “Arabella” yn 2014.  Mae’r cwbl ar gael drwy “Bandcamp Meilir”. Cafodd ei albwm gyntaf “In Tune” ei rhyddhau yn ddigidol yn Rhagfyr 2020 ac ar ffurf finyl yn Ebrill 2021. Ers hynny mae wedi ei chwarae’n gyson ar BBC 6music, Radio Wales, Radio Cymru ac yn wir dros y byd i gyd.

 

GWYLIWCH RECORDIAD

  • Bandcamp
  • Instagram
  • Facebook
ENG

Meilir will be talking in depth about his approach to composing, including the writing and recording processes of his debut album In Tune. He will focus on some of the more experimental elements of his song writing from ‘found sound’, and how he makes innovative use of objects to create musical sonic soundscapes.

Acclaimed experimental music maker Meilir is one of contemporary music’s most provocative and audacious artists, melding expert songcraft with a fearless lyrical approach and wildly eclectic sonic sensibility. Born and raised in Flintshire, North Wales, he first made waves in his youth as a classically trained pianist and vocalist. Despite his success, Meilir, yearned to create something altogether his own. He co-founded the band Manchuko, making their live debut with a national broadcast on the Welsh-language television channel, S4C.

 

In 2009 Meilir began crafting his own unique music, creating soundscapes with an idiosyncratic blend of piano, electric guitar, and assorted synthesizers with such unlikely instrumentation as a thumb piano, an antique typewriter, wine glasses and even a tray full of gravel. A series of critically acclaimed singles and EPs followed, including 2009’s BYDD WYCH, 2011’s CELLAR SONGS, and the 2014 single, “Arabella,” all available now via Meilir’s Bandcamp HERE. His debut album In Tune was digitally released in December 2020 and was followed by a vinyl release in April 2021, and has since received regular plays on BBC 6Music, Radio Wales & Radio Cymru and all over the world. 

VIEW RECORDING

  • Bandcamp
  • Instagram
  • Facebook
CoDI 2020-21 logos.png

Tŷ Cerdd is a PRS Foundation Talent Development Partner in association with Youth Music

bottom of page