top of page

Paul Dibley 1973

website icon.png

Mae Paul Dibley yn gyfansoddwr Cymreig, ac mae hefyd yn Brif Ddarlithydd mewn Cerddoriaeth ac yn Arweinydd Rhaglen ar gyfer Celfyddydau'r Cyfryngau ym Mhrifysgol Oxford Brookes. Mae'n gyd-gyfarwyddwr yr Uned Ymchwil Gelf Sonic ac yn gyd-sylfaenydd yr ŵyl Audiograft.

Yn 2003 cwblhaodd Paul PhD mewn Cyfansoddi Cerddorol ym Mhrifysgol Birmingham, lle bu'n astudio gyda'r Athro Jonty Harrison. Yn ogystal â chyfansoddi cyfansoddiadau electroacwstig (yn aml yn arbenigo mewn defnyddio'r llais), mae'n creu cyfansoddiadau ar gyfer offerynnau ac electroneg-fyw. Mae prosiectau diweddar yn cynnwys gweithio gyda Okeanos, Jane Chapman a Jos Zwaanenburg.

Paul Dibley is a Welsh composer and sonic artist, and is also Principal Lecturer in Music and Programme Lead for Media Arts at Oxford Brookes University, UK. He is Co-Director of the Sonic Art Research Unit and co-founder of the Audiograft festival. 

 

In 2003 Paul completed a PhD in Musical Composition at the University of Birmingham, UK, where he studied with Professor Jonty Harrison.  As well as composing electroacoustic compositions (often specializing in using the human voice), he creates compositions for instruments and live electronics. Recent projects include working with Okeanos, Jane Chapman and Jos Zwaanenburg.

> composer database / cronfa cyfansoddwr

Paul_Dibley.jpg
bottom of page