top of page

TŶ CERDD LOGO

 • Our logo is available in portrait or landscape.

 • The typeface is part of the brand and should not be removed.

 • It is important that both languages are part of our identity. Neither one should be used on their own.

 • Do not distort or resize disproportionately.

 • The logo must never be coloured. It should only be displayed in red, black or white.

 • When used with other logos it must have equal prominence.

 • When acknowledging Tŷ Cerdd Lottery funding all 4 of the logos (TC, ACW, Lottery and WG) should be used.

> Download logos

 • Mae ein logo ar gael mewn portread neu dirwedd.

 • Mae'r ffurfdeip yn rhan o'r brand ac ni ddylid ei dynnu.

 • Logo dwyieithog yw hwn. Waeth beth fo iaith y deunyddiau y mae’n ymddangos arnynt.

 • Peidiwch ag ystumio neu newid maint yn anghymesur.

 • Peidiwch â lliwio'r logo. Dylech ei ddefnyddio mewn coch, du neu wyn yn unig.

 • Rhaid dangos mor amlwg â phartneriaid.

 • Wrth gydnabod cyllid Loteri Tŷ Cerdd dylid defnyddio pob un o’r 4 logo (Tŷ Cerdd, Cyngor Celfyddydau Cymru, y Loteri, Llywodraeth Cymru).

> Lawrlwythwch logos

PORTRAIT / PORTREAD

Ty Cerdd logo portrait red.png
Ty Cerdd logo portrait black.png
Ty Cerdd logo portrait white.png

LANDSCAPE (with strapline) / TIRWEDD (gyda is-benawd)

Ty Cerdd logo landscape with strapline.png
Ty Cerdd logo landscape with strapline black.png
Ty Cerdd logo landscape with strapline white.png

LANDSCAPE (without strapline) / TIRWEDD (heb is-benawd)

Ty Cerdd logo landscape no strapline.png
Ty Cerdd logo landscape no strapline black.png
Ty Cerdd logo landscape no strapline white.png

ACKNOWLEDGEMENT OF FUNDING / CYDNABYDDIAETH CYLLID

Lottery funding strip landscape colour.png
Lottery funding strip landscape black.png
Lottery funding strip landscape WHITE.png

> Download logos

> Lawrlwythwch logos

bottom of page