top of page

Tanya Dower 1967

Mae Tanya Dower yn gweithio â sain a cherddoriaeth fel offeryn therapiwtig er iechyd a lles gan greu seinluniau electronig a naturiol sydd yn aml iawn yn adlewyrchu amgylchedd a thirwedd cymoedd de Cymru. Gan ddefnyddio seiniau naturiol ac electronig gan gynnwys y llais, mae wedi cyfansoddi ar gyfer theatr gynhwysol, amlgyfryngau rhyngwladol ac arddangosfeydd cymunedol lleol.

ENGLISH

Tanya Dower works with sound and music as a therapeutic tool for health and wellbeing and creates electronic and natural soundscapes that very often reflect the environment and surrounding landscape of the South Wales valleys. Using natural and electronic sounds including voice, she has composed for inclusive theatre, international multimedia and local community exhibitions.

Tanya Dower 05.jpg
bottom of page