top of page

Tapestri

archif gerdd fyw i Gymru

Tapestri logo.png
Gwrandewch ar deitl Tapestri

Pleser mawr i Tŷ Cerdd – mewn partneriaeth â Celfyddydau Anabledd Cymru, yr Eisteddfod Genedlaethol a Llyfrgell Genedlaethol Cymru – yw lansio Tapestri, menter newydd a ariennir drwy gynllun Cysylltu a Ffynnu Cyngor Celfyddydau Cymru.

Gwrandewch ar bartneriaid Tapestri

Archif gerdd fyw fydd Tapestri, dathliad cerddorol ar draws y genedl o bobl, cymunedau ac ieithoedd Cymru. Bydd cyllid Cysylltu a Ffynnu yn cefnogi datblygu pedwar llinyn cyntaf Tapestri a fydd rhyngddynt yn dwyn at ei gilydd ugeiniau o artistiaid a sefydliadau amrywiol:

Gwrandewch ar ddisgrifiad Tapestri
perisgop.png
PSicon.png

perisgop: cynhyrchiad theatr gerdd digidol o dan arweiniad yr anabl sy’n gosod profiadau go iawn ar ganol y sylwebaeth hon ynglŷn â bywyd heb olwg yng Nghymru. Bydd y cyfansoddwr Gareth Churchill, yr awdur Kaite O’Reilly a’r fideograffydd Jake Sawyers yn arwain tîm artistig, pob un yn anabl. Wedi’i greu mewn cydweithrediad â Chynyrchiadau UCAN a phobl sydd â nam ar eu golwg o bob cwr o Gymru.

Gwrandewch ar ddisgrifiad perisgop
BS1.png
bwthyn.png

bwthyn sonigyn datblygu