top of page

Tapestri

archif gerdd fyw i Gymru

Tapestri logo.png
Gwrandewch ar deitl Tapestri

Pleser mawr i Tŷ Cerdd – mewn partneriaeth â Celfyddydau Anabledd Cymru, yr Eisteddfod Genedlaethol a Llyfrgell Genedlaethol Cymru – yw lansio Tapestri, menter newydd a ariennir drwy gynllun Cysylltu a Ffynnu Cyngor Celfyddydau Cymru.

Gwrandewch ar bartneriaid Tapestri

Archif gerdd fyw fydd Tapestri, dathliad cerddorol ar draws y genedl o bobl, cymunedau ac ieithoedd Cymru. Bydd cyllid Cysylltu a Ffynnu yn cefnogi datblygu pedwar llinyn cyntaf Tapestri a fydd rhyngddynt yn dwyn at ei gilydd ugeiniau o artistiaid a sefydliadau amrywiol:

Gwrandewch ar ddisgrifiad Tapestri
perisgop.png
PSicon.png

perisgop: cynhyrchiad theatr gerdd digidol o dan arweiniad yr anabl sy’n gosod profiadau go iawn ar ganol y sylwebaeth hon ynglŷn â bywyd heb olwg yng Nghymru. Bydd y cyfansoddwr Gareth Churchill, yr awdur Kaite O’Reilly a’r fideograffydd Jake Sawyers yn arwain tîm artistig, pob un yn anabl. Wedi’i greu mewn cydweithrediad â Chynyrchiadau UCAN a phobl sydd â nam ar eu golwg o bob cwr o Gymru.

Gwrandewch ar ddisgrifiad perisgop
BS1.png
bwthyn.png

bwthyn sonigyn datblygu ensemble cerdd arbrofol gydag oedolion ag anableddau dysgu (gogledd a de Cymru ac ar-lein), mewn partneriaeth â Chanolfan Gerdd William Mathias, Touch Trust a’r artistiaid arweiniol Jo Thomas, Teifi Emerald, Katherine Betteridge ac Elin Taylor. Bydd Sonic Bothy, ensemble arloesol a leolir yn yr Alban, yn darparu mentora a chyngor.

Gwrandewch ar ddisgrifiad bwthyn sonig

affricerdd: 10 comisiwn gan artistiaid Cymreig o dras Affricanaidd (gan gynnwys 5 gwaith gyda choreograffydd), mewn partneriaeth â Phanel Cynghori Is-Sahara a Chwmni Dawns Cenedlaethol Cymru.

AC1.png
affricerdd.png
Gwrandewch ar ddisgrifiad affricerdd
PC1.png
polskerdd.png

polskerdd: ymgysylltu creadigol a gwledda cymunedol gyda chymunedau Cymreig a Phwylaidd Aberystwyth a Phenparcau, mewn partneriaeth â Chanolfan y Celfyddydau Aberystwyth a Fforwm Cymuned Penparcau.

Gwrandewch ar ddisgrifiad polskerdd

Bydd y pedwar prif bartner yn y prosiect yn darparu cymorth trawstoriadol, ymgysylltiad, cyfathrebu a mewnbwn creadigol i’r artistiaid a sefydliadau sy’n cyflwyno’r pedwar llinyn.

Gwrandewch ar wybodaeth o'n gyngor o bartneriaid

Yn ôl Deborah Keyser, cyfarwyddwr Tŷ Cerdd: “Rydyn ni’n ymfalchïo yn nhreftadaeth cerddoriaeth Cymru, ond pan fyddwn yn edrych ar ein harchif ni yn Nhŷ Cerdd ac mewn llawer o archifau ar draws Cymru, rydyn ni’n cael ein taro gan y lleisiau sydd heb eu cynrychioli llawn cymaint â’r gwaith bendigedig y maent yn ei ddathlu. Nod llinynnau Tapestri yw galluogi artistiaid a chymunedau i ddod at ei gilydd i greu archif fyw o leisiau sydd ddim yn cael eu clywed mor aml. Rydyn ni’n gweithio i hybu ein slogan, “os ydych chi’n gwneud cerddoriaeth yng Nghymru, cerddoriaeth Gymreig yw hi” ac mae Tapestri yn rhan o’r gwaith hwnnw.

Gwrandewch ar sylwadau Deborah Keyser

“Rydyn ni’n arbennig o ddiolchgar i’n prif bartneriaid prosiect – Celfyddydau Anabledd Cymru, yr Eisteddfod Genedlaethol a Llyfrgell Genedlaethol Cymru – ac i nodi lansiad Tapestri, rydyn ni’n rhoi Archif Tŷ Cerdd yn swyddogol i’r Llyfrgell Genedlaethol; bydd hyn yn galluogi mwy o bobl i gael mynediad i’r archif ac edrychwn ymlaen at ychwanegu lleisiau sydd heb eu clywed at y casgliad datblygol hwnnw.”

Parhewch wrando ar sylwadau Deborah Keyser

Mae gweithgarwch ar draws llinynnau Tapestri yn dechrau ym mis Mai, gyda galwadau am artistiaid yn dilyn yn fuan ar ôl hynny ar gyfer y llinynnau perthnasol. Am fwy o wybodaeth, cysylltwch â Shakira.mahabir@tycerdd.org 

Gwrandewch ar wybodaeth ar lansiad y prosiect a manylion cyswllt
DAC_Logo_1200.png
EISTEDDFOD-NEW1.jpg
wpa-logo-lliw-2018.png
UCAN-logo_cmyk.jpg
cgwm-new-logo-2020.png
ssap.png
arts-council-wales-grayscale.png
arts-council-wales-grayscale.png
tc logo.png
sonoic bothy.JPG
ndcw.png
Aber logo.png
penparcau-Forum.jpeg
touch trust.png
WG lottery & ACW logos.png
bottom of page