top of page

Teifi Emerald 1981

move icon black.png

Mae Teifi Emerald yn berfformiwr, cerddor, clown, artist theatr a gair llafar ac actifydd. Cafodd ei henwebu am y Perfformiwr Benywaidd Gorau gan wobr Theatre Critics Wales 2013 am ei sioe un fenyw WiLD, ac oedd yn cynnwys cân - "Trwy’r Ddrws".


Mae ei chyfansoddi dwyieithog Gymraeg-Saesneg yn defnyddio harmonïau cyfoethog wedi'u cymysgu â canu theimladol a chomedi-pop rhyfedd; ar themâu bod yn fam, delwedd y corff, marwolaeth, patriarchaeth, byd natur, dinistrio'r hinsawdd, gwladychiaeth, Cymru, iaith ac annibyniaeth.


Mae hi'n aelod o Ladies of Rage Caerdydd, ac mae'n perfformio'n rheolaidd gyda Kitsch n Sync Collective a'r Sparklettes. Am sawl flwyddyn bu’n rhedeg Sing! côr a capella, yn arbenigo mewn creu amgylchedd cynnes, diogel ar gyfer archwilio a byrfyfyr. Trefnodd ganeuon pop, soul, RnB, ffync, disgo a gwerin, a wnaeth Sing! perfformio'n rheolaidd ar sîn gerddoriaeth Caerdydd. Gwnaeth weithiau tairieithog mewn undod gyda'r Amddiffynwyr Dŵr Standing Rock, o safbwynt Gymreig.


Ar hyn o bryd mae hi'n perfformio'n unigol; caneuon ar biano, comedi a capella a darnau gair llafar.

Teifi Emerald.jpg
ENGLISH

Teifi Emerald is a performer, musician, clown, spoken word artist, theatre-maker and activist. She was nominated for Best Female Performer by the Theatre Critics Wales awards 2013 for her one-woman show WiLD, which toured Wales and England, and which featured original song "Trwy'r Ddrws".

Her bilingual Welsh-English songwriting uses rich harmonies blended with soulful vocals and comedy weird-pop, on themes of motherhood, body image, being weird, death, patriarchy, nature, climate destruction, colonialism, Wales, language and independence. She is a member of Ladies of Rage Cardiff, and regularly performs with Kitsch n Sync Collective and the Sparklettes.

For several years Teifi ran Sing! an a capella choir, specialising in creating a warm, safe environment for exploration and improvisation. She arranged pop, soul, RnB, funk, disco and folk songs, and Sing! performed regularly on the Cardiff music scene. She made tri-lingual works in solidarity with the Standing Rock Water Protectors, from a Welsh perspective.

Teifi is currently performing solo; songs on piano, comedy a capella and spoken word pieces.

bottom of page