Thalia Ellice Richardson 
aka
E11ICE   1997

Hunan arall yw E11ICE y gantores a rapwraig amlgenre a aned yng Nghernyw ac sy’n byw yng Nghaerdydd, Thalia Ellice Richardson. Mae cerddoriaeth E11ICE yn adlewyrchu ei siwrnai ei hun drwy fywyd a’i helyntion gan edrych ar gysyniadau fel dieithrio, unigrwydd, pryderon, angerdd, cariad, ofn, hapusrwydd a dicter ac yn tywallt ei hemosiynau i gyfrwng barddol i’w hystyried gyda’r gynulleidfa. Mae jazz yn chwarae rôl allweddol yn nilyniant y symudiadau sy’n tanategu ei cherddoriaeth, gyda rhyddid a chelfyddyd yng nghanol ei sŵn. Yn ystwytho’n rhwydd i mewn ac allan o genres mewn adlewyrchiad amrwd a gonest o’i theimladau ei hun, mae perfformiadau byw dihafal E11ICE yn amrywio o wahanol berfformiadau gan fandiau llawn i setiau offerynnol ac acwstig moel, gan gyfuno alawon a geiriau ymwybodol â phresenoldeb grymus ar y llwyfan.