Timothy Johnston 1994

Mae Timothy Johnston yn cyfansoddi cerddoriaeth i’r neuadd gyngerdd a’r sgrin. Mae’n arweinydd brwdfrydig, ac yn berfformiwr ar y piano a’r soddgrwth, yn ogystal ag yn ganwr corawl a gwerin. Graddiodd o Brifysgol Caerdydd yn 2017 (BMus Anrh.) ac o Brifysgol Bryste (MA, Rhagoriaeth, 2018) gan arbenigo mewn cyfansoddi ar gyfer ffilm, dan hyfforddiant John Pickard a Richard Blackford.

Mae Timothy yn canolbwyntio’n benodol ar naratif ac atgofion gweledol yn ei gerddoriaeth. Deillia hyn o’i waith gyda’r cyfryngau a cherddoriaeth werin, a chael profiad o glywed lliw. Mae ganddo ddiddordeb arbennig yng ngherddoriaeth cyfansoddwyr Prydeinig o ddechrau’r 20fed ganrif, ond ystyria bod ystod eclectig o gyfansoddwyr wedi dylanwadu arno, o Ralph Vaughan Williams a Morfydd Owen, i Harry-Gregson Williams a Barry Cockcroft.
 

 

Timothy Johnston composes music for both the concert hall and for screen. He is an enthusiastic conductor, and performer on piano and cello, as well as both a choral and folk singer. He graduated from Cardiff University in 2017 (BMus Hons.), and from the University of Bristol (MA, Dist., 2018) specialising in composition for film, under the tuition of John Pickard and Richard Blackford.

 

Timothy has a particular focus on narrative and visual evocation in his music. This is drawn from his work with media and folk music, and experiencing colour hearing. He is particularly interested in the music of early 20th century British composers, but counts an eclectic range of composer amongst his influences, from Ralph Vaughan Williams and Morfydd Owen, to Harry-Gregson Williams and Barry Cockcroft.

+44 (0)29 2063 5640 / enquiries@tycerdd.org 

Keychange logo.png

Tŷ Cerdd – Music Centre Wales yn sefydliad corfforedig elusennol, Rhif Cofrestru 1152853.

Tŷ Cerdd – Music Centre Wales is a Charitable Incorporated Organisation, Registration Number 1152853