top of page

Adroddiad Diweddu Tŷ Cerdd

3 ball image.png

Grantiau Loteri Tŷ Cerdd

Unwaith y bydd eich prosiect Loteri Tŷ Cerdd wedi dod i ben, bydd angen i chi gyflwyno adroddiad diweddu i ryddhau gweddill y grant.

Bydd angen i chi wneud y canlynol:

Bydd angen i chi gwblhau’r ffurflen uwchlwytho mewn un sesiwn, felly ein hawgrym yw eich bod yn cael popeth ynghyd i’w chwblhau cyn i chi ddechrau, fel manylion y prosiect (enw, dyddiad dechrau, dyddiad diwedd ac ati).

Gallwch edrych y ffurflen uwchlwytho faint fynnoch chi o weithiau cyn ei chwblhau.


Os oes gennych unrhyw anhawster gyda'r ffurflen ar-lein neu os oes angen help gyda'r proses cysylltwch a lottery@tycerdd.org neu galwch 029 2120 2640.

Adroddiad diweddu prosiect 

     
gwybodaeth cyllideb a lleoliad

    
ffurfflen uwchlwytho

Cyllid Loteri

WG lottery & ACW logos.png
bottom of page