top of page

Grantiau Loteri Tŷ Cerdd

Lottery Oct 2023 images (with bilingual text).png

Adroddiad Diweddu Tŷ Cerdd

Unwaith y bydd eich prosiect Loteri Tŷ Cerdd wedi dod i ben, bydd angen i chi gyflwyno adroddiad diweddu i ryddhau gweddill y grant.

Bydd angen i chi wneud y canlynol:

  • Cwblhau’r ffurflen ynglŷn â adroddiad diwedd prosiect

  • Os dyfarnwyd arian i chi ar ôl mis Mawrth 2023, dylech lenwi'r adran 'Ffigurau diweddu' o'ch cyllideb wreiddiol

  • Os dyfarnwyd arian i chi cyn mis Mawrth 2023, llenwch y wybodaeth cyllideb a lleoliad 

  • Cwblhau’r ffurflen uwchlwytho gydag ychydig wybodaeth ychwanegol am eich sefydliad a’ch prosiect

  • Atodwch eich Adroddiad Diweddu Prosiect a'ch gwybodaeth cyllideb a lleoliad 

  • Cyflwyno’ch adroddiad

Bydd angen i chi gwblhau’r ffurflen uwchlwytho mewn un sesiwn, felly ein hawgrym yw eich bod yn cael popeth ynghyd i’w chwblhau cyn i chi ddechrau, fel manylion y prosiect (enw, dyddiad dechrau, dyddiad diwedd ac ati).

Gallwch edrych y ffurflen uwchlwytho faint fynnoch chi o weithiau cyn ei chwblhau.


Os oes gennych unrhyw anhawster gyda'r ffurflen ar-lein neu os oes angen help gyda'r proses cysylltwch a lottery@tycerdd.org neu galwch 029 2120 2640.

▶ Adroddiad diweddu prosiect 

     
▶ Gwybodaeth cyllideb a lleoliad

    
▶ Ffurfflen uwchlwytho

▶ Cyllid Loteri

WG lottery & ACW logos.png
bottom of page