CoDI Arbrofol logo.png

Mae chwe chreawdwr cerddoriaeth wedi'u recriwtio ar gyfer CoDi Experimental - llwybr ar gyfer ysgrifennu / ymarfer arbrofol.

Mae chwe crewr cerdd - Amy Sterly, Emma Daman Thomas, Fern Thomas, Francesca Simmons, Simon Proffitt a Stephen Black - wedi cael eu dewis ar gyfer CoDI Arbrofol. Yn arwain y chwe artist dethol drwy’r broses fydd: Angharad Davies (feiolín), Rhodri Davies (telyn ac electroneg) a Siwan Rhys (piano), sy’n ffurfio cydweithfa artistig yn arbennig ar gyfer y prosiect yma. Artistiaid arbrofol blaenllaw yw’r tri y mae eu gyrfaoedd wedi coleddu ystod o gerddoriaeth avant-garde, gan gynnwys byrfyfyrio, dulliau newydd o nodiant, dehongli sgoriau testun a graffeg, electroneg fyw a chelfyddyd berfformio.

 

Gan weithio o gasgliad archifau Tŷ Cerdd, bydd y gydweithfa’n creu deunydd crai i’r chwe chyfansoddwr ymateb iddynt/eu defnyddio yn ystod y broses greu. Drwy gyfres o weithdai, bydd gweithiau newydd yn cael eu datblygu gan arwain yn y pen draw at berfformiad yng Nghanolfan Gelfyddydau Chapter (Caerdydd) ym mis Mawrth 2021.

 

Ochr yn ochr â diddordeb amlwg mewn / profiad o weithio mewn ffyrdd arbrofol, bydd yr ymarferwyr llwyddiannus yn dangos ymgysylltiad â threftadaeth diwylliant Cymru a’r iaith Gymraeg. Siaradwyr Cymraeg yw pob aelod o’r gydweithfa a chynhelir gweithgareddau’r llwybr hwn yn ddwyieithog.

 

AMSERLEN

  • Adnoddau’n cael eu hanfon at y cyfranogwyr: diwedd mis Gorffennaf

  • Gweithdai cychwynnol: mis Medi

  • Y perfformiad cyntaf/recordio: mis Mawrth 2021, Chapter

Tŷ Cerdd is a PRS Foundation Talent Development Partner in association with Youth Music