Mae galwad ar agor i recriwtio chwech o gyfansoddwyr, crewyr cerddoriaeth neu artistiaid sain i CoDI Arbrofol – llwybr ar gyfer cyfansoddi / gwaith arbrofol.

Yn arwain y chwe artist dethol drwy’r broses fydd: Angharad Davies (feiolín), Rhodri Davies (telyn ac electroneg) a Siwan Rhys (piano), sy’n ffurfio cydweithfa artistig yn arbennig ar gyfer y prosiect yma. Artistiaid arbrofol blaenllaw yw’r tri y mae eu gyrfaoedd wedi coleddu ystod o gerddoriaeth avant-garde, gan gynnwys byrfyfyrio, dulliau newydd o nodiant, dehongli sgoriau testun a graffeg, electroneg fyw a chelfyddyd berfformio.

 

Gan weithio o gasgliad archifau Tŷ Cerdd, bydd y gydweithfa’n creu deunydd crai i’r chwe chyfansoddwr ymateb iddynt/eu defnyddio yn ystod y broses greu. Drwy gyfres o weithdai, bydd gweithiau newydd yn cael eu datblygu gan arwain yn y pen draw at berfformiad yng Nghanolfan Gelfyddydau Chapter (Caerdydd) ym mis Mawrth 2021.

 

Ochr yn ochr â diddordeb amlwg mewn / profiad o weithio mewn ffyrdd arbrofol, bydd yr ymarferwyr llwyddiannus yn dangos ymgysylltiad â threftadaeth diwylliant Cymru a’r iaith Gymraeg. Siaradwyr Cymraeg yw pob aelod o’r gydweithfa a chynhelir gweithgareddau’r llwybr hwn yn ddwyieithog.

 

YN YSTOD COVID-19

Oherwydd yr ansicrwydd a achosir gan Covid-19, bydd gofyn i Dŷ Cerdd a’r cyfranogwyr fod ag agwedd hyblyg ac arloesol tuag at y broses a’r cyflwyno. Bydd y gweithdai a’r ymgysylltu cychwynnol yn debygol o ddigwydd yn ddigidol, yn y gobaith yn y pen draw y gellir cynnal y gweithgarwch yn stiwdio Tŷ Cerdd yng Nghanolfan Mileniwm Cymru yng Nghaerdydd.

MANYLION CYFLWYNO A CHOMISIYNU

 • Ffi’r pen i’r cyfansoddwyr: £500 (i gynnwys treuliau a’r holl gostau)

 • Yn agored i gyfansoddwyr Cymreig a rhai sy’n breswyl yng Nghymru. (At ddibenion y cynllun hwn, diffinnir cyfansoddwr sy’n breswyl yng Nghymru fel artist sy’n byw yng Nghymru ers 12 mis fan leiaf.)

 • Bydd yr artistiaid dethol yn creu gwaith hyd at 10 munud ar ei hyd – naill ai i’r gydweithfa ei berfformio (unrhyw gyfuniad ohonynt, gan gynnwys unawdau neu ddeuawdau) neu i’w berfformio gan yr artist cyfranogol.

 • Dylid gwneud cais drwy’r ffurflen (gweler gwaelod y dudalen hon), ynghyd ag anfon 2 enghraifft o’ch gwaith drwy ddolen SainGwmwl (peidiwch ag anfon ffeiliau sain atodedig).

 • Anogir yr ystod ehangaf bosibl o artistiaid i gyflwyno ceisiadau – rydyn ni eisiau sicrhau bod y cyfle yma’n hygyrch i bawb. Croesawn geisiadau drwy ddulliau eraill (e.e. ceisiadau fideo).

 

MYNEDIAD

Os oes unrhyw rwystrau rhag i chi wneud cais neu rhag cyfranogi yr hoffech siarad â ni amdanynt, cysylltwch â Deborah Keyser (deborah.keyser@tycerdd.org) a fydd yn falch o drafod unrhyw ymholiadau neu bryderon dros y ffôn, drwy e-bost neu alwad fideo.


PANEL DETHOL

 • Angharad Davies, Rhodri Davies, Siwan Rhys, artistiaid arweiniol

 • Steph Power, cyfansoddwraig ac awdur; cadeirydd Tŷ Cerdd

 • Deborah Keyser, Cyfarwyddwr, Tŷ Cerdd

 

AMSERLEN

 • Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau: 5yp, dydd Mawrth 30 Mehefin

 • Hysbysu’r cyfranogwyr llwyddiannus: diwedd mis Gorffennaf

 • Adnoddau’n cael eu hanfon at y cyfranogwyr: diwedd mis Gorffennaf

 • Gweithdai cychwynnol: mis Medi

 • Y perfformiad cyntaf/recordio: mis Mawrth 2021, Chapter

FFURFLEN GAIS

Tŷ Cerdd is a PRS Foundation Talent Development Partner in association with Youth Music

+44 (0)29 2063 5640 / enquiries@tycerdd.org 

Keychange logo.png

Tŷ Cerdd – Music Centre Wales yn sefydliad corfforedig elusennol, Rhif Cofrestru 1152853.

Tŷ Cerdd – Music Centre Wales is a Charitable Incorporated Organisation, Registration Number 1152853